Blog

Zmiany w prawie dotyczącym placów zabaw

Adaiz / 15. Kwiecień 2024 - 10:06
Zostało wydane Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii zmieniające wcześniejsze rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zacznie obowiązywać od 1 kwietnia 2024 roku. Co oznacza to dla placów zabaw?

Dostępna przestrzeń publiczna PFRON - jak wybrać urządzenia na integracyjne place zabaw?

Adaiz / 29. Styczeń 2024 - 11:33
Urządzenie dostępne, inkluzywne, integracyjne, „bez barier” – istnienie wiele określeń stosowanych przez producentów dla oznaczenia zabawek na plac zabaw, które są przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością. Jak poznać, które urządzenie rzeczywiście spełnia wymagania dostępności, a które jedynie zostało tak nazwane na potrzeby poszerzenia oferty handlowej?

Modele 3D urządzeń na place zabaw

Adaiz / 23. Styczeń 2024 - 9:12
Dostęp do wysokiej jakości modeli 3D, które pozwalają na realistyczną prezentację kolorów, tekstur i kształtów, to duża przewaga w jakości przygotowywanych materiałów projektowych.

Monitoring placu zabaw

Adaiz / 25. Sierpień 2023 - 11:43
Ogólnodostępny plac zabaw łączy się z ryzykiem występowania aktów wandalizmu, śmiecenia oraz użytkowania urządzeń niezgodnie z przeznaczeniem. Koszty usuwania szkód niestety spadają na administratora placu zabaw. Warto zainwestować w instalację monitoringu, który ograniczy problem niszczenia placu zabaw.

Jak wybrać odpowiednią nawierzchnię na inkluzywny plac zabaw?

Adaiz / 30. Maj 2023 - 13:52
Nawierzchnie muszą być dostępne dla osób pełnosprawnych, ale także tych korzystających z wózka inwalidzkiego, kul, a także balkoników i podpórek. Wyposażanie placu zabaw dostosowane do zróżnicowanych potrzeb urządzenia nie ma kompletnie sensu, gdy materiał zastosowany jako nawierzchnia uniemożliwi całkowicie do nich dostęp.

Plac zabaw przy OREW – skąd wziąć fundusze?

Adaiz / 27. Kwiecień 2023 - 10:08
W ośrodkach prowadzona jest kompleksowa terapia oraz edukacja podopiecznych. Bardzo często do ośrodka przynależy teren zielony o różnych rozmiarach, który potencjalnie może zostać zagospodarowany jako plac zabaw. Skąd pozyskać fundusze?

Integracja sensoryczna na placu zabaw

Adaiz / 24. Styczeń 2023 - 15:11
Zabawa jest metodą na stały i systematyczny trening sposobu, w jaki dziecko odbiera i przetwarza bodźce, a także jak na nie reaguje. Jest więc dla dziecka czymś naturalnym, niezależnie od tego, czy jest pełnosprawne, czy z niepełnosprawnością. Każde z nich potrzebuje jej w równym stopniu i u każdego z zabawy płynie wiele korzyści dla zdrowia i prawidłowego rozwoju psychofizycznego.

Dostępny publiczny plac zabaw

Adaiz / 5. Październik 2022 - 8:06
Parki miejskie, zieleńce i skwery, publiczne place zabaw i siłownie zewnętrzne muszą spełniać kryteria dostępności, czyli obiektów przyjaznych wszystkim mieszkańcom, bez względu na poziom sprawności.

Plac zabaw przy placówce integracyjnej

Adaiz / 25. Sierpień 2022 - 10:49
Szkoła lub przedszkole integracyjne posiada odpowiednio dostosowaną infrastrukturę w budynku. Plac zabaw stosunkowo rzadko daje możliwość zabawy dzieciom o różnym poziomie sprawności – a powinien.

Strefa rekreacji i aktywności seniora

Adaiz / 25. Sierpień 2022 - 10:30
Strefy aktywności i rekreacji w sąsiedztwie placów zabaw, siłowni zewnętrznych, a także miejsca parkach i zieleńcach dedykowane dla seniorów to powstające coraz częściej miejsca nie tylko w przestrzeni miejskiej, ale także przy ośrodkach opiekuńczych, sanatoriach oraz domach seniora. Wyposażone są w urządzenia przystosowane do wykonywania ćwiczeń rehabilitacyjnych oraz do podtrzymywania aktywności fizycznej oraz kontaktów społecznych seniorów.

Hotel dostępny dla wszystkich, a plac zabaw?

Adaiz / 19. Lipiec 2022 - 12:32
Rekreacja, wypoczynek i turystyka są istotną częścią ludzkiego życia, także osób z niepełnosprawnościami. Niestety, w tej branży, choć rozwija się ona coraz bardziej dynamicznie, istnieje wiele przeszkód ograniczających możliwość przyjmowania nowej grupy klientów. Brak dostępności dotyczy także części rekreacyjnej obiektów hotelowych – w tym także placów zabaw.

Jak projektować teren obok ławek dostępnych?

Adaiz / 13. Czerwiec 2022 - 9:55
Czym różni się ławka dostępna od typowej ławki widocznej w przestrzeni publicznej? Na pierwszy rzut oka te różnice nie powinny być widoczne, żeby nie stwarzać wrażenia „inności” takiej ławki. Są jednak pewne uniwersalne zasady, które pozwalają tworzyć ławki przyjazne osobom z niepełnosprawnością, starszym i wszystkim innym potrzebującym, a jednocześnie wygodne dla osób pełnosprawnych, o różnych wymiarach antropometrycznych. Jednym słowem – ławki dla wszystkich.

Urządzenia integracyjne w Budżetach Obywatelskich

Adaiz / 22. luty 2022 - 14:27
Budżet Obywatelski to forma dialogu z mieszkańcami i zaproszenie do włączenia w podejmowanie decyzji o tym, jak zmienia się miasto. To także doskonała okazja do doposażenia lub budowy nowych przestrzeni rekreacyjnych. Warto złożyć więc projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego na integracyjny plac zabaw, bo zabawa powinna być dostępna dla wszystkich dzieci w równym stopniu.

Czy można prowadzić rehabilitację na placu zabaw?

Adaiz / 14. Grudzień 2022 - 10:18
Plac zabaw zlokalizowany przy szpitalu, ośrodku dziennej opieki nad osobami z niepełnosprawnością, fundacji lub placówce rehabilitacji to doskonałe miejsce nie tylko do zabawy, ale także do rehabilitacji. Warunkiem jest odpowiednia organizacja przestrzeni i wyposażenie w urządzenia, w których w zabawie została ukryta możliwość poprawiania funkcji ruchowych oraz prowadzenia rehabilitacji neurologicznej.

W pakiecie taniej

Adaiz / 27. Marzec 2023 - 14:21
Planujesz projekt w ramach budżetu obywatelskiego, doposażenie istniejącego terenu rekreacyjnego lub projekt parku kieszonkowego? Masz ograniczony budżet, a marzy Ci się wyposażenie terenu w więcej niż jedno urządzenie? Zapytaj nas o pakiet!

Jak zabezpieczyć teren pod huśtawką integracyjną?

Adaiz / 13. Lipiec 2022 - 10:25
Odpowiednio wykonane zabezpieczenie terenu pod urządzeniem nie tylko zapewnia bezpieczeństwo użytkownikom, ale także ogranicza częstotliwość prowadzenia prac pielęgnacyjnych, przede wszystkim odchwaszczania.

Bezpieczny plac zabaw przed sezonem

Adaiz / 8. Grudzień 2021 - 13:25
Nadchodzi czas sprawdzenia stanu technicznego placów zabaw przed nowym sezonem. Kontrola roczna to najważniejsza i najbardziej szczegółowa kontrola stanu technicznego urządzeń i całego terenu rekreacyjnego, zalecana przez normę PN-EN 1176. Zachęcamy do wykonania jej jak najszybciej!

Dofinansowanie budowy i doposażenia placu zabaw

Adaiz / 27. Kwiecień 2023 - 8:12

Gdzie szukać możliwości dofinansowania budowy lub doposażenia placu zabaw i jak wybrać odpowiedni program? Podpowiadamy, jak podejść do tematu wsparcia budowy lub doposażenia placu zabaw w urządzenia przeznaczone dla użytkowników  zarówno pełnosprawnych, jak i z niepełnosprawnością.

Strony