Konfigurator 3D

Opis urządzenia

 • Bloczki integracyjne to urządzenie dedykowane na place zabaw i inne tereny rekreacyjne. Jest to urządzenie pełniące funkcję edukacyjną, terapeutyczną i zabawową jednocześnie. Poza ośrodkami rehabilitacji, Boczki integracyjne nadają się doskonale do szkół i przedszkoli, w których są dzieci o różnym poziomie sprawności, a także na publiczne place zabaw.
 • Urządzenie nie posiada barier w dostępie, zarówno fizycznych, jak i poznawczych. Z urządzenia mogą korzystać osoby o różnym poziomie sprawności oraz osoby pełnosprawne, w różnych konfiguracjach względem tych użytkowników.  Urządzenie nadaje się do korzystania przez osoby na wózkach inwalidzkich, z niepełnosprawnością intelektualną. Urządzenie jest także przyjazne dla osób z problemami z widzeniem, ponieważ grafika jest wyfrezowana w płycie (linia grafiki jest wklęsła).
   
 • W ramach zapewnienia możliwości integracji, można zamontować kilka urządzeń obok siebie, dając użytkownikom dowolność i wybór odpowiedniego stopnia trudności.
   
 • Istnieje możliwość wyboru dowolnej grafiki z puli dostępnych wzorów oraz koloru bloczków, zależnie od miejsca instalacji. W ośrodkach rehabilitacyjnych mogą znaleźć się inne grafiki niż np. na publicznym placu zabaw. Wzory na bloczkach dają możliwość aranżacji zabaw edukacyjnych polegających na dopasowywaniu wzorów, ich różnicowaniu, a także zabaw matematycznych.
   
 • Urządzenie jest zgodne z normą PN-EN 1176.

Parametry techniczne

Bloczki integracyjne wykonane są z następujących materiałów:

Konstrukcja: profil stalowy z podkładem epoksydowym, malowany i lakierowany proszkowo, blacha nierdzewna o grubości 2 mm

Fronty: Płyta HDPE o grubości 10 mm

Fundament: beton klasy min. B-15

 

Wymiary zewnętrzne urządzenia: 1858 x 300 x 300 mm

Wysokość urządzenia mierzona od poziomu gruntu: 1658 mm

Odległość bloczka od poziomu gruntu: 715 mm

Wymiary bloczka: 300 x 300 x 300 mm

Liczba bloczków: 3

Wysokość swobodnego upadku: brak

Masa (bez fundamentów):                              32 kg

Średnice zewnętrzna przekroju słupa:            61 mm

 

Inne wymiary dot. urządzenia:

Wysokość swobodnego upadku: brak

Wymiary strefy bezpieczeństwa: 1500 mm od krawędzi zewnętrznej urządzenia
Głębokość fundamentowa:  540 mm

Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 9,2 m^2

Bloczki integracyjne TERMA spełniają wymagania normy PN-EN 1176