3D Wizualizacja

Opis

  • Bloczki integracyjne poziome są urządzeniem dedykowanym na place zabaw, do siłowni plenerowych, parków, a także ogrodów prywatnych w celu zapewnienia możliwości jednoczesnej zabawy dla osób pełnosprawnych oraz osób z niepełnosprawnością, także skutkującą poruszaniem się na wózku inwalidzkim.
  • Mogą być montowane jako jedno urządzenie z wybraną grafiką lub kilkoma urządzeniami oddalonymi od siebie, każde z innym wzorem graficznym, a tym samym możliwością prowadzenia terapii oraz zabawy.
  • Użytkownik może układać grafiki na bloczkach kontekstowo lub jako jeden wzór. Jedną z opcji jest także grafika służąca do komunikacji AAC.
  • Urządzenie wspomaga kinezyterapię kończyn górnych i rozwój poznawczy.
  • Urządzenie jest zgodne z normą PN-EN 1176.
  • Cena: 4 000 zł netto + 23% VAT. Nie zawiera ceny transportu i montażu (wyceniane indywidualnie).

 

 

Dostępne opcje grafiki:

Rehabilitacja

Urządzenie polecane dla użytkowników pełnosprawnych, a także dla osób z niepełnosprawnością skutkującą poruszaniem się na wózku inwalidzkim. Dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami neurologicznymi (udary, SM). Dla osób z niepełnosprawnością wzroku, a także dla seniorów cierpiących na zaburzenia funkcji poznawczych oraz demencję.

Rehabilitacja neurologiczna

Rehabilitacja ruchowa

Ćwiczenia pozytywnie wpływają na usprawnienie procesów poznawczych. Obejmują także trening koordynacji oko – ręka. Ten rodzaj koordynacji odpowiada za prawidłową ocenę odległości i umożliwia planowanie oraz wykonywanie ruchów w sposób dokładny i celowy. Dodatkową trudność stanowi zadanie edukacyjne (liczenie, dopasowanie figur itd.), które ma na celu odwrócenie uwagi od zadania podstawowego, a tym samym przyczyniać się do automatyzacji zdolności koordynacyjnych. Zadanie wpływa także na stymulację sensoryczną. Tłoczone płytki z literami oddziałują na receptory znajdujące się na powierzchni dłoni. Poprzez możliwość prowadzenia palców po wyfrezowanej linii wzoru, urządzenie nadaje się także dla osob niewidomych lub mających problem z widzeniem.

Trening siły i koordynacji kończyn górnych podczas obracania bloczków w celu dopasowania ich zgodnie z poleceniem terapeuty.

Parametry techniczne

Bloczki integracyjne poziome wykonane są z następujących materiałów:

Konstrukcja: profil stalowy z podkładem epoksydowym, malowany i lakierowany proszkowo, blacha nierdzewna o grubości 2 mm

Fronty: Płyta HDPE o grubości 10 mm

Fundament: beton klasy min. B-15

 

Wymiary:

Wymiary zewnętrzne urządzenia: 1680 mm x 1372 mm x 304 mm

Wysokość całkowita urządzenia mierzona od poziomu gruntu: 1172 mm

Odległość dolnej krawędzi bloczków od poziomu gruntu: 868 mm

Liczba bloczków w zestawie: 3

Wysokość swobodnego upadku: brak

Masa (bez fundamentów): 46 kg

Średnice zewnętrzna przekroju profilu ramy: fi 61

 

Inne wymiary dot. urządzenia:

Wysokość swobodnego upadku: brak

Wymiary strefy bezpieczeństwa: 1500 mm od krawędzi zewnętrznej urządzenia
Głębokość fundamentowa: 540 mm