Konfigurator 3D

Opis

  • Koło integracyjne TERMA to urządzenie pełniące funkcję edukacyjną, terapeutyczną i zabawową jednocześnie. Poza ośrodkami rehabilitacji, Koło integracyjne nadaje się doskonale do szkół i przedszkoli, w których są dzieci o różnym poziomie sprawności, a także na publiczne place zabaw.
  • Umieszczone na urządzeniu grafiki prezentujące twarze z różnymi emocjami. Dają możliwość prowadzenia rehabilitacji poznawczej, realizacji ćwiczeń i rozmów o emocjach oraz do wspierania komunikacji AAC w zakresie pokazywania, jak dana osoba czuje się w konkretnym momencie.
  • Urządzenie nie posiada barier w dostępie, zarówno fizycznych, jak i poznawczych. Z urządzenia mogą korzystać osoby o różnym poziomie sprawności oraz osoby pełnosprawne, w różnych konfiguracjach względem tych użytkowników.  Urządzenie nadaje się do korzystania przez osoby na wózkach inwalidzkich, z niepełnosprawnością intelektualną. Urządzenie jest także przyjazne dla osób z problemami z widzeniem, ponieważ grafika jest wyfrezowana w płycie (linia grafiki jest wklęsła).
  • Poza ośrodkami rehabilitacji, nadają się doskonale do szkół i przedszkoli, w których są dzieci o różnym poziomie sprawności, a także na publiczne place zabaw.
  • Urządzenie jest zgodne z normą PN-EN 1176.
  • Cena 5 500 zł netto + 23% VAT. Nie zawiera ceny transportu i montażu (wyceniane indywidualnie).

Rehabilitacja

Urządzenie polecane dla użytkowników pełnosprawnych, a także dla osób z niepełnosprawnością skutkującą poruszaniem się na wózku inwalidzkim. Dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, z zanurzeniami neurologicznymi (udary, SM), a także dla seniorów cierpiących na zaburzenia funkcji poznawczych oraz demencję.
 

Rehabilitacja neurologiczna Rehabilitacja ruchowa
Ćwiczenia wpływają pozytywnie na usprawnienie procesów poznawczych. Użytkowanie koła wspiera komunikację AAC w terapii pacjentów komunikujących się niewerbalnie pod kątem możliwości wskazania emocji, jakie w danym momencie posiada użytkownik. Urządzenie wspiera także naukę o rozpoznawaniu i komunikowaniu emocji u osób z autyzmem, z niepełnosprawnością intelektualną, z demencją poprzez trening logicznego dopasowania elementów wzoru do siebie. Poprzez możliwość prowadzenia palców po wyfrezowanej linii wzoru, urządzenie nadaje się także dla osob niewidomych lub mających problem z widzeniem. Zadanie posiada także cechy sensoryczne. Tłoczone płytki z literami oddziałują na receptory znajdujące się na powierzchni dłoni. Trening siły i koordynacji kończyn górnych podczas obracania pierścieni koła w celu dopasowania ich zgodnie z poleceniem terapeuty.

Parametry techniczne

Konstrukcja: profile stalowe z podkładem epoksydowym, malowane i lakierowane proszkowo, blacha stalowa z podkładem epoksydowym, malowana i lakierowana proszkowo

Powierzchnia koła: płyta HDPE o grubości 15 mm

Wymagania względem fundamentów: beton klasy min. B-15

 

Wymiary zewnętrzne (szer x dł x wys):                             720x578x1375 mm

Średnica zewnętrzna koła:                                                       720 mm

Wysokość osi koła od poziomu gruntu:                              800 mm

Wysokość dolnej krawędzi koła od poziomu gruntu:     440 mm

Masa (bez fundamentów):                                                      50 kg

Średnice zewnętrzna przekroju słupa:                               60,3 mm

 

Wysokość swobodnego upadku: brak

Wymiary strefy funkcjonalnej: 1500 mm od krawędzi zewnętrznej urządzenia
Głębokość fundamentowa:  470 mm

Powierzchnia strefy funkcjonalnej:  10,2 m^2