3D Wizualizacja

Opis

Tablica integracyjna Geometryczna TERMA to urządzenie dające możliwość zabawy i terapii na placu zabaw. Urządzenie ma na celu stworzenie warunków do integracji osób pełnosprawnych oraz z niepełnosprawnością ruchową (poruszających się na wózkach inwalidzkich), wpływając na rehabilitację społeczną oraz poznawczą.

Urządzenie jest zgodne z normą PN-EN 1176.

Urządzenie wpisuje się w założenia projektowania uniwersalnego.

Na urządzeniu mogą jednocześnie bawić się 2 osoby.

Tablica integracyjna Geometryczna to urządzenie dedykowane do użytku na zewnątrz pomieszczeń; na placach zabaw ogólnodostępnych i prywatnych, siłowniach zewnętrznych, w parkach oraz przydomowych terenach zielonych w celu zapewnienia możliwości jednoczesnej zabawy osobom pełnosprawnym oraz użytkownikom na wózkach inwalidzkich.

Rehabilitacja

Urządzenie polecane dla użytkowników pełnosprawnych poprzez wspieranie rozwoju oraz edukację, a także dla osób z niepełnosprawnością, także skutkującą poruszaniem się na wózku inwalidzkim. Nadaje się dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, z zanurzeniami neurologicznymi (udary, SM) oraz dla osób z niepełnosprawnością wzroku, a także dla seniorów cierpiących na zaburzenia funkcji poznawczych oraz demencję.

 

Rehabilitacja neurologiczna Rehabilitacja ruchowa
Ćwiczenia pozytywnie wpływają na usprawnienie procesów poznawczych. Obejmują także trening koordynacji oko – ręka. Ten rodzaj koordynacji odpowiada za prawidłową ocenę odległości i umożliwia planowanie oraz wykonywanie ruchów w sposób dokładny i celowy. Dodatkową trudność stanowi zadanie edukacyjne i poznawcze polegające na dopasowaniu kształtów, które ma na celu odwrócenie uwagi od zadania podstawowego, a tym samym przyczyniać się do automatyzacji zdolności koordynacyjnych. Trening siły i koordynacji kończyn górnych podczas przesuwania kształtów. Stopniowe powiększanie zakresu ruchu w stawie barkowym i łokciowym. Trening chwytu i sprawności dłoni.

Parametry techniczne

Materiały:

Tablica integracyjna geometryczna wykonana jest z następujących materiałów:

Konstrukcja: profil ze stali czarnowęglowej z podkładem epoksydowym, malowany i lakierowany proszkowo

Fronty: Płyta HDPE o grubości 12 mm

Fundament: beton klasy min. B-15

 

Wymiary i parametry:

Wymiary zewnętrzne urządzenia: 1603 x 926 mm x 184 mm

Wysokość całkowita urządzenia mierzona od poziomu gruntu: 1403 mm

Odległość panelu od poziomu gruntu: 690 mm

Liczba figur geometrycznych w zestawie: 9

Wysokość swobodnego upadku: brak

Masa (bez fundamentów): 45 kg

Średnice zewnętrzna przekroju profilu ramy: fi 60

 

Inne wymiary dot. urządzenia:

Wysokość swobodnego upadku: brak

Wymiary strefy bezpieczeństwa: 1500 mm od krawędzi zewnętrznej urządzenia
Głębokość fundamentowa: 540 mm