3D Wizualizacja

Opis

  • Jest to urządzenie pełniące funkcję terapeutyczną i zabawową jednocześnie. Poza ośrodkami rehabilitacji, Tablica integracyjna Puzzle nadaje się doskonale do szkół i przedszkoli, w których są dzieci o różnym poziomie sprawności, a także na publiczne place zabaw.
  • Tablica integracyjna Puzzle to urządzenie służące zabawie, rozwojowi i edukacji oraz rehabilitacji poznawczej. Nadaje się zarówno dla dzieci pełnosprawnych, jak i z niepełnosprawnością. Urządzenie, oprócz zabawy, służy poprawie propriocepcji i koorydnacji oraz wspiera kinezyterapię kończyn górnych.
  • Na urządzeniu jednocześnie mogą bawić się osoby z niepełnosprawnością , także na wózkach inwalidzkich, razem z osobami pełnosprawnymi w różnej konfiguracji tych użytkowników.
  • Na urządzeniu mogą jednocześnie bawić się 2 osoby.
  • Urządzenie jest zgodne z normą PN-EN 1176.
  • Cena: 3 800 zł netto + 23% VAT. Nie zawiera ceny transportu i montażu (wyceniane indywidualnie).

Rehabilitacja

Urządzenie polecane dla użytkowników pełnosprawnych poprzez wspieranie rozwoju oraz edukację, a także dla osób z niepełnosprawnością, także skutkującą poruszaniem się na wózku inwalidzkim. Nadaje się dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, z zanurzeniami neurologicznymi (udary, SM) oraz dla osób z niepełnosprawnością wzroku, a także dla seniorów cierpiących na zaburzenia funkcji poznawczych oraz demencję.

 

Rehabilitacja neurologiczna

Rehabilitacja ruchowa

Ćwiczenia pozytywnie wpływają na usprawnienie procesów poznawczych. Obejmują także trening koordynacji oko – ręka. Ten rodzaj koordynacji odpowiada za prawidłową ocenę odległości i umożliwia planowanie oraz wykonywanie ruchów w sposób dokładny i celowy. Dodatkową trudność stanowi zadanie edukacyjne (liczenie, dopasowanie figur itd.), które ma na celu odwrócenie uwagi od zadania podstawowego, a tym samym przyczyniać się do automatyzacji zdolności koordynacyjnych. Zadanie wpływa także na stymulację sensoryczną. Tłoczone płytki z literami oddziałują na receptory znajdujące się na powierzchni dłoni. Poprzez możliwość prowadzenia palców po wyfrezowanej linii wzoru, urządzenie nadaje się także dla osob niewidomych lub mających problem z widzeniem.

Trening siły i koordynacji kończyn górnych podczas obracania bloczków w celu dopasowania ich zgodnie z poleceniem terapeuty.

Parametry techniczne

Materiały:

Konstrukcja: profil ze stali czarnowęglowej z podkładem epoksydowym, malowany i lakierowany proszkowo

Fronty: Płyta HDPE o grubości 12 mm

Fundament: beton klasy min. B-15

 

Wymiary i parametry:

Wymiary zewnętrzne urządzenia przy panelach położonych równolegle do ramy:1850 x 1060 x 60 mm

Wymiary zewnętrzne urządzenia przy panelach położonych prostopadle do ramy:1850 x 1060 x 250 mm

Wysokość całkowita urządzenia mierzona od poziomu gruntu: 1650 mm

Odległość paneli od poziomu gruntu: 685 mm

Wymiary jednego panelu: 250 x 250 x 39 mm

Liczba paneli w zestawie: 9

Wysokość swobodnego upadku: brak

Masa (bez fundamentów): 49 kg

Średnice zewnętrzna przekroju profilu ramy: fi 40

 

Inne wymiary dot. urządzenia:

Wysokość swobodnego upadku: brak

Wymiary strefy bezpieczeństwa: 1500 mm od krawędzi zewnętrznych urządzenia
Głębokość fundamentowa:  540 mm