3D Wizualizacja

Opis

 

  • Tablica integracyjna Tor jest to urządzenie łączące funkcję terapeutyczną i zabawową jednocześnie. Oprócz placów zabaw przy placówkach rehabilitacyjnych, urządzenie doskonale sprawdza się  na publicznych placach zabaw, w szkołach i przedszkolach, gdzie uczęszczają dzieci o różnym poziomie sprawności, a także w domach opieki dla seniorów.
  • Użytkownik prowadzi obiekt po wyznaczonym torze do celu, osiągając mniejsze cele na trasie, w zależności od możliwości na danym etapie.
  • Urządzenie wspomaga kinezyterapię kończyny górnej i motywuje do powiększania zakresów ruchu.
  • Urządzenie jest zgodne z normą PN-EN 1176.
  •  
  • Cena 2 000 zł netto + 23% VAT. Nie zawiera ceny transportu i montażu (wyceniane indywidualnie).

 

Rehabilitacja

Urządzenie polecane dla użytkowników pełnosprawnych, a także dla osób z niepełnosprawnością skutkującą poruszaniem się na wózku inwalidzkim. Dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, z zanurzeniami neurologicznymi (udary, SM), a także dla seniorów cierpiących na zaburzenia funkcji poznawczych oraz demencję.

 

Rehabilitacja neurologiczna

Rehabilitacja ruchowa

Ćwiczenia pozytywnie wpływają na usprawnienie procesów poznawczych. Obejmują także trening koordynacji oko – ręka. Ten rodzaj koordynacji odpowiada za prawidłową ocenę odległości i umożliwia planowanie oraz wykonywanie ruchów w sposób dokładny i celowy. Zadanie wpływa także na stymulację sensoryczną. Obiekty wykonane są z chropowatej faktury, oddziałują na receptory znajdujące się na powierzchni dłoni.

Urządzenie wspomaga kinezyterapię kończyny górnej dzięki konieczności prowadzenia obiektu po torze. Ten ruch pozwala na zwiększanie i utrwalanie osiągniętego zakresu ruchu, a także daje możliwość treningu siły kończyn górnych. Konieczność chwytu obiektu poprawia sprawność dłoni.

Parametry techniczne

Urządzenie Tablica integracyjna Tor wykonane jest z następujących materiałów:

Materiały:

 

Konstrukcja: profil ze stali czarnowęglowej z podkładem epoksydowym, malowany i lakierowany proszkowo

Fronty: Płyta HDPE o grubości 12 mm

Fundament: beton klasy min. B-15

 

Wymiary i parametry:

 

Wymiary zewnętrzne urządzenia: 1603 x 926 mm x 184 mm

Wysokość całkowita urządzenia mierzona od poziomu gruntu: 1397 mm

Odległość panelu od poziomu gruntu: 694 mm

Liczba obiektów toczących się po torze: 2

Wysokość swobodnego upadku: brak

Masa (bez fundamentów): 45 kg

Średnice zewnętrzna przekroju profilu ramy: fi 60

 

Inne wymiary dot. urządzenia:

 

Wysokość swobodnego upadku: brak

Wymiary strefy bezpieczeństwa: 1500 mm od krawędzi zewnętrznej urządzenia
Głębokość fundamentowa: 540 mm