Opis urządzenia

Pionizacja pacjenta jest niezwykle ważnym elementem usprawniania, zarówno na etapie leczenia klinicznego, jak i następującej w późniejszym okresie rehabilitacji. Ma również ogromne znaczenie nie tylko w rehabilitacji pourazowej, ale również w neurologii, przy trwałych dysfunkcjach narządów ruchu, jako element kształtowania poprawnego wzorca chodu oraz w rehabilitacji dziecięcej.

Montowana do sufitu szyna wytycza tor do chodu, który można kształtować w dowolny sposób z odcinków o różnej długości i kształcie, zależnie od wielkości sali i potrzeb. Szyna montowana jest do sufitu pomieszczenia. W szynie osadzane są specjalne wózki w dowolnej liczbie, do których podpinany jest pacjent. Na jednym torze o odpowiedniej długości może więc pracować kilku pacjentów z terapeutami. Wózek montowany jest na specjalnych rolkach umożliwiających przemieszczanie się po linii szyny.


Szyna stanowi ważny element wyposażenia sal do ćwiczeń, pozwalający na pionizację pacjenta i jego chód po wytyczonym torze. Poprzez ścisłą pracę z terapeutą, umożliwia przywracanie i kształtowanie poprawnego wzorca chodu, wzmocnienie mięśni i poprawę krążenia.

 

Parametry techniczne

Szyna z malowanych profili stalowych: 60 x 60 mm

Możliwe długości i kształty odcinków:

Łuk: 1,8 m, wymiary: 2 m/1 m

Łuk:  0,9 m, wymiary: 1 m/1 m

Odcinek prosty: 1 m

Odcinek prosty: 2 m