Rotory

Rotor przyłóżkowy do ćwiczeń kończyn dolnych
Rotor do UGUL do ćwiczeń kończyn dolnych
Rotor do UGUL do ćwiczeń kończyn górnych