Projektanci i konstruktorzy w dialogu – warsztaty MedDESIGN

Współczesne wymogi w zakresie projektowania i tworzenia nowych wartości oparte są na dialogu, możliwie szerokim i interdyscyplinarnym, obejmującym działania w zakresie zdywersyfikowanych grup projektowych. Często zdarza się jednak, że młodzi ludzie wchodzący na rynek pracy są do tych realiów zupełnie nieprzystosowani. W ich odczuciu obecność grupy, często o różnych pomysłach i poglądach, stanowi przeszkodę, a nie trampolinę do nowych rozwiązań. Ideą warsztatów MedDESIGN było przełamanie istniejących stereotypów i nawiązanie współpracy – inżynierów i projektantów, ale również uwrażliwienie na specyfikę oraz wymogi w zakresie prawodawstwa, bezpieczeństwa i przede wszystkim funkcjonalności rozwiązań dla osób niepełnosprawnych. Celem warsztatów było również zapoznanie z wzorcową i optymalną realizacją procesu projektowego, przebiegającego na każdym etapie w ścisłej współpracy inżyniera i projektanta.

 

Uczestnikami bezpłatnych, innowacyjnych warsztatów byli studenci Politechniki Gdańskiej, kierunku Inżynieria Mechaniczno-Medyczna oraz Akademii Sztuk Pięknych, kierunku Wzornictwo Przemysłowe. MedDESIGN realizowane były w ciągu trzech dni: 19,20 i 26 października 2013 roku. Zajęcia podzielone zostały na dwie części, analogicznie każdego dnia: wykładową oraz warsztatową. Aby podkreślić interdyscyplinarność i pogłębić integrację wśród uczestników, zajęcia prowadzone były w naprzemiennej lokalizacji: pierwszy dzień odbywał się na terenie Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, drugi w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej, a trzeci ponownie w ASP.

 

Podzieleni na dwanaście grup projektowych, w których znajdowali się po dwaj przedstawiciele Politechniki Gdańskiej oraz dwaj Akademii Sztuk Pięknych, pracowali nad wylosowanymi zadaniami do opracowania. Tematem przewodnim były rozwiązania dla osób posiadających dysfunkcję kończyn górnych lub dolnych. Oprócz konieczności przebrnięcia przez trudny proces projektowy, obejmujący m.in. brief, mapę myśli, analizę SWOT, burzę mózgów, sporządzanie koncepcji i ich wybór, studenci musieli poradzić sobie ze znalezieniem wspólnego języka, określeniem ról w grupie oraz realizacją wspólnego celu.

 

Pierwsze dwa wykłady: „Metodyka wdrażania projektu wzorniczego (schemat czynności projektowych)”, przedstawiony przez prof. Marka Adamczewskiego, kierownika Katedry Projektowania Produktu na Wydziale Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku oraz „Metodyka projektowania technicznego”, zreferowany przez dr hab. inż. Michała Wasilczuka prof. nadzw., kierownika Katedry Projektowania Maszyn i Pojazdów na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej, dotyczyły właściwie tego samego obszaru, ale zostały przedstawione w sposób ukazujący różnice i istniejące stereotypy w pojmowaniu wielu ważnych, wspólnych zagadnień zarówno przez konstruktorów, jak i projektantów. Po wysłuchaniu obu wykładów jasne stało się, że obie strony mówią przecież o tym samym, ale jednak nieco innym językiem.

Drugiego dnia słuchacze poznali zagadnienia związane z optymalizacją w projektowaniu (prowadzący dr Szymon Grymek, Politechnika Gdańska) oraz przykłady projektów wzorniczych, przygotowane przez as. Jacka Rynia, reprezentującego w tej prezentacji Akademię Sztuk Pięknych.

Trzeci i ostatni dzień w części teoretycznej dotyczył konkretnych przykładów – kompletnego opracowania wzorniczego, przedstawionego przez dr hab. Jarosława Szymańskiego, prorektora ds. kształcenia i spraw studenckich z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz praktycznych etapów projektowania urządzeń rehabilitacyjnych, zaprezentowanych przez Mateusza Pawelca, menadżera produktu i konstruktora w firmie Terma Sp. z o.o., absolwenta pierwszego rocznika Inżynierii Mechaniczno-Medycznej.

 

Podczas części warsztatowej studenci pracowali pod kierunkiem wybitnych autorytetów: prof. Marka Adamczewskiego i prof. Bogumiły Jóźwickiej, reprezentujących kierunek Wzornictwo Przemysłowe Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz prof. Michała Wasilczuka i dr Szymona Grymka z Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej. Doświadczeniem w zakresie projektowania urządzeń medycznych dzielili się również przedstawicie firmy Terma Sp. z o.o.: Mateusz Pawelec (od strony konstrukcyjnej) oraz projektant Jacek Ryń, reprezentujący jednocześnie Termę oraz kierunek Wzornictwo Przemysłowe Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

 

Prowadzeni przez doświadczonych specjalistów, studenci pokonywali kolejne trudne etapy, poznając jednocześnie ważne czynności projektowe, które nie mogą być pomijane w przyszłym życiu zawodowym. Uczyli się dialogu i współpracy w interdyscyplinarnym zespole na każdym etapie powstawania projektu – wielu z uczestników wskazywało, że było to jedno z najtrudniejszych zadań i wyzwań podczas wspólnych warsztatów. Dylematem stawało się, który pomysł jest najlepszy, czyją koncepcję wybrać, które parametry będą najważniejsze. Fakt ten potwierdza konieczność organizacji tego typu przedsięwzięć. Młodzi ludzie muszą uczyć się otwartości i umiejętności komunikacji, bo tylko taka współpraca pozwala na osiąganie wspólnego celu – lepiej, szybciej i efektywniej.

Kulminacyjnym punktem warsztatów MedDESIGN była prezentacja wybranych koncepcji przez każdą z grup.  W ciągu 5 minut uczestnicy musieli zaprezentować opracowane koncepcje i odpowiedzieć w zakresie każdej z nich na trzy kluczowe pytania: jak wygląda, jak działa, z czego jest zrobione?

Przedstawione koncepcje były często nowatorskie, zaskakujące, ale jednocześnie szczegółowo opracowane, co nie było łatwym zadaniem w ciągu zaledwie 3 dni warsztatowych. Odpowiednio kierunkowany, ogromny potencjał, jaki drzemie  w młodych, ambitnych ludziach, pozwala na odkrywanie nowych obszarów i osiąganie innowacyjnych rozwiązań. Wystarczy stworzyć platformę i warunki do dialogu, co potwierdza konieczność organizacji tego typu przedsięwzięć. Kolejna edycja warsztatów MedDESIGN jest więc w przygotowaniu.

 

W celu kontynuacji zawiązanej współpracy, dla uczestników warsztatów MedDESIGN został przygotowany konkurs „MedDESIGN, zaprojektuj swój staż”, realizowany przez firmę Terma Sp. z o.o. Laureaci pierwszej nagrody odbędą 3-miesięczy, płatny staż wraz z możliwością realizacji zwycięskiego prototypu w firmie Terma Sp. z o.o. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się 4 grudnia.

 

Warsztaty objęte zostały patronatem: JM Rektora Politechniki Gdańskiej, JM Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Prezydenta Miasta Gdańska oraz Centrum Designu Gdynia.