Aparat SKOL-AS w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Szklanej

Baza urządzeń rehabilitacyjnych w Ośrodku w Szklanej (woj. pomorskie) została doposażona w aparat SKOL-AS do trójpłaszczyznowej korekcji skolioz, poszerzając tym samym możliwości prowadzenia terapii względem swoich podopiecznych. 

 

Początki Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Szklanej sięgają 8 września 2000 r., gdy w małej wsi Szklana, na terenie Gminy Sierakowice, powstało Samorządowe Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym.

W roku 2006 postanowiono przekształcić Przedszkole Specjalne w Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy. Inicjatywa taka wypłynęła od rodziców dzieci uczęszczających do placówki, którzy chcieli aby ich pociechy mogły kontynuować naukę w specjalistycznej placówce. Likwidacja Przedszkola nie pozbawiła wychowanków dalszego dostępu do zajęć terapeutycznych. Spełniają dalszy obowiązek szkolny w Ośrodku. Prowadzona rewalidacja dotyczy dzieci w wieku od 3 do 25 lat.

Oprócz działań rewalidacyjno-wychowawczych, placówka prowadzi również Wczesne Wspomaganie Dziecka i Rodziny.

Dzięki staraniom Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Uśmiech Dziecka", państwu Woźniak, władzom powiatowym, samorządowym zarówno lokalnym jak i gmin ościennych, wsparciu PFRON-u, licznych sponsorów oraz pracowników Ośrodka, placówka została gruntownie wyremontowana i doposażona w specjalistyczny sprzęt. Jednym z urządzeń niedawno zakupionych jest aparat SKOL-AS, przeznaczony do trójpłaszczyznowej korekcji skolioz, która prowadzona jest w ramach działań terapeutycznych dla podopiecznych Ośrodka.

 

Terapeuci Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Szklanej. Od lewej: mgr Tomasz Skierka i  mgr Ariel Supernak.