Artykuł dot. urządzeń wspomagających proces korekcji skoliozy

Na  łamach czasopisma "Pomiary-Automatyka-Robotyka" ukazał się artykuł "Urządzenia mechaniczne wykorzystywane w fizjoterapii dysfunkcji kręgosłupa", w którym analizie poddana została również konstrukcja aparatu SKOL-AS do trójpłaszczyznowej korekcji skoliozy. Urządzenia te opisano w układzie od najprostszych do najbardziej złożonych,
jednocześnie wskazując na pewien trend rozwojowy. 

Arykuł jest dostępny do pobrania ze strony czasopisma: Pobierz