Jak projektować integracyjną przestrzeń do rekreacji?

Jak projektować integracyjną przestrzeń rekreacyjną? Podpowiadamy, jakie są kolejne kroki, by zadbać o potrzeby zarówno użytkowników pełnosprawnych, jak i z niepełnosprawnością ruchową w przestrzeni rekreacyjnej. Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami!


1. SPRAWDŹ POTRZEBY


To, gdzie będzie zlokalizowany przyszły plac zabaw poniekąd definiuje, jacy użytkownicy będą z niego korzystać. Porozmawiaj z lokalną społecznością i sprawdź, czego potrzebują. Kim będą użytkownicy? Jakie mają oczekiwania i potrzeby? Co mógłbyś zrobić, żeby plac zabaw był dla nich szczególnym i bezpiecznym miejscem?

Pamiętaj, że pojęcie „dostępność” nie odnosi się wyłącznie do użytkowników na wózkach inwalidzkich. Należy również uwzględnić potrzeby osób w różnym wieku i o różnym poziomie sprawności ruchowej, w tym również seniorów oraz rodziców z wózkami dziecięcymi. Pamiętaj, że osoby z różnego typu niepełnosprawnościami ruchowymi cechują się różnym poziomem sprawności. Niektórzy mogą korzystać z urządzeń samodzielnie, inni potrzebują pomocy i obecności opiekuna, a inni w ogóle nie są w stanie czynnie używać urządzeń, co nie znaczy, że nie potrzebują zabawy. W takich sytuacjach całość obsługi urządzenia przejmuje opiekun, rodzic lub rówieśnik.


2. ZAPLANUJ
Sprawdź, jaki masz budżet i czy możesz pozyskać jakieś dodatkowe środki już na etapie planowania. Może zaangażujesz do tego przedsięwzięcia lokalne społeczności, fundacje lub stowarzyszenia? Warto korzystać z możliwości zgłoszenia projektu do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego. Ciekawe możliwości dofinansowania realizacji można sprawdzać też na portalu dedykowanym organizacjom pozarządowym: ngo.pl.

Określ, ile potrzeba czasu na wykonanie projektu, jaki jest czas dostawy wyposażenia u producentów. Ustal harmonogram budowy, zgłoś budowę w urzędzie właściwym dla Twojej lokalizacji.


3. ZAPROJEKTUJ
Jeżeli powstająca przestrzeń jest placem zabaw, jej projekt i wykonanie muszą być zgodna z normą PN-EN 1176. W przypadku siłowni zewnętrznej, należy powołać się na zapisy normy EN 16630:2015.
Zleć projekt profesjonaliście, będziesz mieć pewność, że powstająca przestrzeń jest bezpieczna, w pełni wykorzystuje walory terenu i zaangażuje wszystkie grupy użytkowników.
Każdy plac zabaw musi być przede wszystkim bezpieczny. Pamiętaj jednak, że na placach zabaw musi być tyle bezpieczeństwa, ile jest potrzebne, a nie ile jest możliwe! Ryzyko jest elementem zabawy, musi być jednak łatwe do przewidzenia dla dziecka.


Projekt musi opierać się na aranżacji przestrzeni w sposób nie tylko bezpieczny, ale również ciekawy, angażujący zmysły i pobudzający kreatywność użytkowników.
Projekt powinien uwzględniać ogrodzenie, furtki, ciągi komunikacyjne, nawierzchnie, wyposażenie w urządzenia, zieleń, miejsca wypoczynku. Nawierzchnie muszą uwzględniać wymagania użytkowników wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne i dojazdy do urządzeń nie mogą być pokryte nawierzchniami sypkimi (piasek, żwirek, otoczak), podobnie jak trawą. Nie mogą też być zbyt strome.


Upewnij się, czy przed dokonaniem zamówienia na wyposażenie terenu, dysponujesz kartami produktu, certyfikatami dla zamawianych urządzeń oraz instrukcjami montażu, kontroli i konserwacji.


4. WYKONAJ
Zabezpiecz teren budowy, zleć nadzór i wykonanie profesjonalistom. Nadzoruj wykonanie pod kątem zgodności z projektem oraz eliminacji błędów montażowych i zgodności z normą (zachowanie stref bezpieczeństwa). Dopilnuj odpowiedniego uprzątnięcia terenu po zakończeniu prac oraz stanu roślin na powstającym terenie i w jego bliskim sąsiedztwie.


5. ZLEĆ ODBIÓR
Dobierane wyposażenie, poza posiadaniem certyfikatu zgodności z odpowiednią normą, musi zostać wkomponowane również w sposób uwzględniający zalecenia norm. Od 2018 r. każdy nowo powstający plac zabaw ma obowiązek przejścia odbioru pod kątem zgodności z normą. Odbiór należy zlecić certyfikowanemu audytorowi z firmy specjalizującej się w kontrolach placów zabaw.
Sprawdź, czy na pewno dysponujesz kartami produktu, certyfikatami dla zamontowanych urządzeń oraz zaleceniami w kontekście kontroli i konserwacji.


6. NADZORUJ I DBAJ
Właściciel placu zabaw powinien powiadać dokumentację w postaci Dziennika Placu Zabaw, który zawierać będzie plan kontroli, harmonogram kontroli, opis procedury postępowania w razie awarii, wypadku lub pożaru, dokumentację przeglądową dla 3 rodzajów przeglądu: regularnych, funkcjonalnych i podstawowych. Dbaj o porządek na plac u zabaw, regularne przeglądy i konserwacje urządzeń, zgodnie z zaleceniami producenta oraz o zieleń zlokalizowaną na placu zabaw.

Jeżeli plac zabaw znajduje się w miejscu narażonym na wandalizm, rozważ montaż monitoringu. Pozwoli on ograniczyć naprawy urządzeń oraz poprawi bezpieczeństwo.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!