Jak przywrócić sprawność stawu skokowego po urazie?

Zwichnięcia i skręcenia stawu skokowego to jedne z najczęściej występujących urazów kończyny dolnej. Po zakończeniu leczenia, należy zadbać o kompleksową rehabilitację w celu przywrócenia sprawności oraz wzmocnienia okolic urazu na tyle, aby zapobiec ponownemu skręceniu lub zwichnięciu.

Pourazową kinezyterapię  stawu skokowego należy rozpocząć możliwie szybko. Jej celem w początkowym etapie jest przywrócenie zakresów ruchu i ustąpieniu dolegliwości bólowych. Wykonywanie przez pacjenta ćwiczeń samowspomaganych pozwala na stopniowe, świadome i bezpieczne przywracanie sprawności, zwiększając jednocześnie zakres ruchów rehabilitowanego stawu.

W kolejnej fazie rehabilitacji, możliwe są ćwiczenia czynne, wykonywane bez pomocy zdrowej kończyny  oraz czynne z oporem w celu wzmocnienia mięśni wokół rehabilitowanego stawu.

Urządzenie DRACO daje możliwość realizacji wszystkich etapów rehabilitacji stawu skokowego. Niezwykle ważne jest również odwzorowanie osi anatomicznych ruchów w stawach oraz możliwość osiągania dużych zakresów ruchu w celu przywrócenia pełnej sprawności. W zgięciu podeszwowym to 47 stopni, w grzbietowym 40 stopni. Możliwe jest wykonywanie pronacji i supinacji w zakresie po 34 stopnie w każdą ze stron. Unikalną cechą jest również opcja wykonywania rotacji w stawie skokowym. DRACO daje również możliwość odciążenia rehabilitanta, który jednocześnie może poświęcić czas kilku pacjentom. Pacjent natomiast pracując sam, samodzielnie określa granice bólowe, dopasowując zakresy ruchu do swoich możliwości, co zmniejsza stany lękowe oraz dyskomfort podczas wykonywania ćwiczeń.

            

Zdjęcia prezentują ćwiczenia samowspomagane, wykonywane na urządzeniu DRACO do rehabilitacji stawu skokowego. Samowspomagane zginanie, prostowanie oraz supinacja w stawie skokowym.