Konferencja Innowacje w rehabilitacji

Organizatorem konferencji jest TERMA sp. z o.o., współorganizatorami natomiast

Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej, Katedra Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku oraz Wydział Lekarski Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Wydarzenie odbędzie się w Gdańsku, 16 listopada 2012 w gmachu głównym Politechniki Gdańskiej.

Rozwój cywilizacji wiąże się z powstawaniem czynników, które skutkują wzrostem potrzeb i standardów w zakresie zarówno leczenia, jak i rehabilitacji. Wyprzedzając oczekiwania pacjentów, należy szukać interdyscyplinarnych rozwiązań, inicjując ścisłą współpracę pomiędzy inżynierami, lekarzami oraz rehabilitantami.

Organizowana konferencja dotyczyć będzie zagadnień innowacyjnej rehabilitacji jako problemu interdyscyplinarnego, pomiędzy medycyną, fizjoterapią a techniką oraz naświetlenia potrzeb współpracy dla wspólnego celu. Wydarzenie ma za zadanie pokazać przykład nawiązania dobrego dialogu, którego efektem jest zapoczątkowanie linii  polskich innowacyjnych urządzeń do rehabilitacji, które pozwalają na wykorzystanie możliwości, jakie daje współczesna rehabilitacja medyczna.

Konferencję patronatem medialnym objęły Wrota Pomorza.