Łamiemy bariery z Energą

„Łamiemy bariery” to temat wiodący działań Fundacji Energa w roku 2017. Jednym z programów w ramach tego tematu jest „Integracja na placach zabaw”. Partnerem projektu jest firma TERMA Sp. z o.o., producent urządzeń do rehabilitacji i na integracyjne place zabaw.

Fundacja Energa działa od roku 2009, niosąc pomoc potrzebującym. Wśród licznych doświadczeń posiada dobre kontakty z ośrodkami specjalnymi, z oddziałami rehabilitacyjnymi, a także ze szkołami posiadającymi oddziały integracyjne. Doskonale jest więc świadoma problemów i ograniczeń, z którymi spotykają się na co dzień podopieczni ośrodków.

Zarząd Fundacji podjął decyzję o wdrożeniu programu „Integracja na placach zabaw” mając głęboką świadomość potrzeb w zakresie udostępniania placów zabaw osobom niepełnosprawnym – wyjaśnia wiceprezes Fundacji Energa, Halina Lewkowska.  – Bezpośrednim powodem była też opowieść osoby, która zwróciła się z prośbą do Fundacji. Przedstawiła ona wzruszający opis placu zabaw w pewnym niedużym mieście, na który codziennie przyjeżdża na wózku dziewczynka. Jest tam i patrzy tylko, jak inne dzieci korzystają z urządzeń dających im rozrywkę. Zdecydowaliśmy się zmienić tę sytuację – zaznacza.

Place zabaw  to strefy przestrzeni publicznej wciąż zbyt słabo dostępne dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, które poruszają się na wózkach inwalidzkich. Sytuacja ta powoli się zmienia, jednak Fundacja Energa postanowiła proces ten przyspieszyć, mając na uwadze szczególnie placówki, które we własnym zakresie nie byłyby w stanie pozwolić sobie na doposażenie istniejącej strefy rekreacji, celem przystosowania jej do potrzeb osób na wózkach.

W tym samym czasie spotkaliśmy przedstawicieli Firmy TERMA Sp. z o. o., którzy zaprezentowali nam jeden ze swoich produktów dedykowany osobom niepełnosprawnym – wspomina Halina Lewkowska. – Jest to huśtawka integracyjna dająca możliwość zabawy osobie poruszającej się na wózku. W taki sposób Firma TERMA Sp. z o. o. stała się naszym inspirującym partnerem projektu – dodaje.  

W ramach współpracy w roku 2017 Fundacja Energa planuje podarować i zainstalować huśtawki integracyjne TERMA w sześciu wybranych lokalizacjach. Celem programu  „Integracja na placach zabaw” jest wyposażenie placów zabaw w urządzenia pozwalające na korzystanie z nich przez osoby (w szczególności dzieci) poruszające się na wózkach, integrowanie dzieci w ramach osiedlowych i przyszkolnych placów zabaw oraz instalowanie urządzeń na placach przyszpitalnych, zwłaszcza w pobliżu oddziałów rehabilitacyjnych.

Jesteśmy przekonani, że widząc pożytek naszych wspólnych działań, będziemy rozwijać program w przyszłości stwarzając możliwości integracji na placach zabaw w nowych lokalizacjach – podkreśla Halina Lewkowska.

Sylwia Feliks, kierownik administracyjno-gospodarczy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Gdańsku przy świeżo zamontowanej huśtawce integracyjnej TERMA, przekazanej przez Fundację Energa.

 Huśtawka integracyjna TERMA zamontowane na terenie rekreacyjnym przy Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim w ramach programu Integracja na placach zabaw.