MedDESIGN – Zaprojektuj swój staż

 

 

Ideą konkursu jest przedłużenie współpracy zawiązanej w trakcie warsztatów MedDESIGN, współorganizowanych przez Politechnikę Gdańską (kierunek Inżynieria Mechaniczno-Medyczna), Akademię Sztuk Pięknych (Wzornictwo Przemysłowe) oraz przedstawiciela biznesu – firmę TERMA Sp. z o.o.

 

Podczas wspomnianych warsztatów, uczestnicy połączeni w grupy konstruktorsko-projektanckie uczą  się wspólnego języka oraz prawidłowego procesu projektowego. Realizując losowo przydzielone zadania, muszą opracować wspólnie możliwie najlepszą koncepcję danego rozwiązania, przeznaczonego dla osób cierpiących na dysfunkcje kończyn górnych lub dolnych.

Konkurs ma na celu zachęcić uczestników do dalszych, samodzielnych działań w ramach zawiązanej współpracy. Dowolne pary  projektowe, złożone z jednego konstruktora i jednego projektanta, zgłaszać mogą swoje koncepcje już od ostatniego dnia trwania warsztatów MedDESIGN, tzn. 26 października.

Dla laureatów pierwszej nagrody, czyli pary projektowej, przewidziane są trzymiesięczne płatne staże z możliwością realizacji prototypu zwycięskiego projektu.

 

Harmonogram konkursu:

1.Zgłaszanie prac do pierwszego etapu: 26 października 2013 do 15 listopada 2013 r.

2.Ogłoszenie wyników pierwszego etapu: 20 listopada 2013 r.

3.Ogłoszenie wyników drugiego etapu: 4 grudnia 2013 r.

 

Więcej informacji o konkursie: www.termamed.pl/meddesign

 

 

 

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ  W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY  Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ