Metodyka korekcji bocznych skrzywień kręgosłupa przy użyciu aparatu SKOL-AS dostępna w wydawnictwie OSW

 

Opis: C:\Users\ZylMa\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\95CA4NV9\metodyka.JPG

  

Zaproponowana metoda postępowania jest jedną z nielicznych opisanych form terapeutycznych w leczeniu skolioz, oddziałujących kompleksowo na bierny i czynny mechanizm stabilizujący kręgosłupa, a także na układ nerwowy sprawujący kontrolę nad tymi strukturami. Pozycja przedstawia założenia i pokazuje możliwości praktycznego wykorzystania metodyki korekcji skolioz aparatem SKOL-AS.

 

Książkę można nabyć wysyłając zamówienie pocztą elektroniczną: wydawnictwo@osw.olsztyn.pl

lub telefonicznie:

tel/fax.: (089) 5260400 w. 123, 127.
Wydaniwctwo OSW realizuje zamówienia w ciągu 2 tygodni.

 

Więcej informacji: http://www.osw.olsztyn.pl/main.php?pg=18