Miejskie tereny zielone dostępne dla wszystkich

Na łamach magazynu FloraCulture International ukazał się artykuł autorstwa Maurizio Lapponi, przedstawiciela włoskiego stowarzyszenia Assoimpredia, które działa na rzecz promocji i poprawienia dostępności publicznych terenów zielonych dla osób o różnym poziomie sprawności i percepcji.

 

Artykuł odwołuje się do zorganizowanej przez Stowarzyszenie Assoimpredia konferencji podczas targów MyPlant & Garden, które odbyły się we Włoszech, w Mediolanie, w dniach 22-24 lutego 2023. Stowarzyszenie Assoimpredia jest wyłącznym przedstawicielem i partnerem firmy Terma Sp. z o.o. w kontekście promocji dostępności i sprzedaży inkluzywnych urządzeń na place zabaw na rynku włoskim.

Konferencja poświęcona była wpływowi zieleni na zdrowie człowieka, a także konieczności wypracowania dialogu na rzecz poprawienia dostępności przestrzeni zielonych dla osób o różnym poziomie sprawności.

 

 

Zapraszamy do lektury!

Link do całego wydania FloraCulture International: https://aiph.org/floraculture/latest-edition