Nowy rotor stawu barkowego SERPENS SB

Zakład Fizjoterapii 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku prowadzi rehabilitację pacjentów o różnych schorzeniach. W ramach prowadzonej kinezyterapii, również dla pacjentów neurologicznych, wykorzystywany był nowy produkt Termy - rotor stawu barkowego SERPENS SB.

Został zaopiniowany bardzo pozytywnie. Terapeuci zwracali uwagę na skuteczność ćwiczeń na urządzeniu jako przygotowanie do dalszych działań terapeutycznych oraz design i ergonomię użytkowania.