O innowacjach w rehabilitacji na Politechnice Gdańskiej

Opis: T:\Produkty Medyczne\public\materiały na www - konferencja\AKTUALNOŚCI\konferencja Innowacje w rehabilitacji\zdjęcia - news\8.png

Organizatorem konferencji była TERMA sp. z o.o., producent sprzętu do rehabilitacji, przy merytorycznym wsparciu trzech gdańskich uczelni: Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej, Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Katedry Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku. Miejsce konferencji nie było przypadkowe – Politechnika Gdańska prowadzi z przy współpracy Gdańskim Uniwersytetem Medycznym międzyuczelniany kierunek Inżynieria Mechaniczno-Medyczna (IMM). To właśnie pierwsi, tegoroczni absolwenci są autorami konstrukcji sprzętu do kinezyterapii, który można było oglądać na hallu przed aulą główną.

Opis: C:\Users\adaiz\Desktop\RELACJA z KONFERENCJI\www - konferencja\AKTUALNOŚCI\konferencja Innowacje w rehabilitacji\zdjęcia - news\1.png
Komitet Organizacyjny konferencji Innowacje w rehabilitacji
 

Podczas otwarcia konferencji, podkreślano znaczenie rehabilitacji, szczególnie w społeczeństwach starzejących się. Okazuje się niestety, że problemy zdrowotne dotykają również coraz częściej ludzi młodych, w tym dzieci od najmłodszych lat. Dzięki odpowiedniej rehabilitacji mają szansę na odzyskanie sprawności lub naukę codziennego radzenia sobie z dysfunkcją i w miarę samodzielne życie. Okazuje się, że spojrzenie na rehabilitację jest już diametralnie inne niż przed np. 10 laty. Obecnie podejmuje się wszelkie starania, by aktywizować chorych, zarówno ruchowo, jak i społecznie.

Opis: C:\Users\adaiz\Desktop\RELACJA z KONFERENCJI\www - konferencja\AKTUALNOŚCI\konferencja Innowacje w rehabilitacji\zdjęcia - news\5.png

 

Unikatowy kierunek , choroby cywilizacyjne i neurologia

Podczas pierwszej części konferencji odbyły się wykłady dotyczące potrzeb nowoczesnej  rehabilitacji oraz roli inżynierów i możliwości pomocy medycynie. Jako pierwsze odbyło się wystąpienie przygotowane przez doc. Pawła Romanowskiego, PG, przy współpracy z prof. Januszem Siebertem, GUMed, które dotyczyło idei powstania, celu, programu i przyszłości kierunku Inżynieria Mechaniczno-Medyczna. Okazuje się, że kierunek cieszy się dużym zainteresowaniem. W rekrutacji na rok akademicki 2009/2010 na jedno miejsce przypadało 6,8 kandydata, co sytuuje ten kierunek w ścisłej czołówce kierunków unikatowych. Nic dziwnego – Politechnika Gdańska to jedyne miejsce w Polsce, gdzie można studiować Inżynierię Mechaniczno-Medyczną.

Wspomnianego obszaru dotyczył również wykład, który kończył pierwszą część konferencji, przygotowany przez reprezentantów Politechniki Gdańskiej, prof. Antoniego Neymana oraz dr inż. Leszka Dąbrowskiego. Dotyczył on możliwości i potrzeb dialogu inżynierów, lekarzy i rehabilitantów. Zakład Inżynierii Medycznej, starając się nawiązać taką współpracę, realizuje urządzenia rehabilitacyjne, badania biotribologiczne oraz komputerowe modele diagnostyczne dedykowane medycynie.

Drugi z kolei wykład, prowadzony przez prof. Andrzeja Suchanowskiego, OSW, poruszał skomplikowane i trudne zagadnienia dotyczące wad postawy, które niestety okazują się  być chorobą cywilizacyjną obecnych czasów. Prof. Suchanowski zwracał uwagę na potrzebę ruchu wśród dzieci, na ich zdrowy i harmonijny rozwój, który pozwala unikać problemów związanych z powstawaniem różnorodnych wad postawy. Przedstawił również opracowaną przy współpracy z mgr Andrzejem Stolarzem metodykę leczenia skolioz przy pomocy aparatu SKOL-AS.

Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się niezwykle ciekawe wykłady dotyczące trudnych zagadnień rehabilitacji w neurologii. Poprowadzone zostały przez mgr Julitę Głowacką-Popkiewicz w zastępstwie konsultanta krajowego ds. neurologii, Danuty Ryglewicz oraz prof. Wojciecha Kozubskiego, prezesa Polskiego Towarzystwa Neurologii. Oba wykłady zainicjowały ożywioną dyskusję, a do prelegentów kierowanych było wiele pytań. Okazuje się, że rehabilitacja w neurologii stanowi palący temat dla wielu środowisk, ciągle skomplikowany, trudny i wskazujący na ogrom pracy, jakiego wymaga ta dziedzina.

 

Efekty dialogu

Owocem współpracy wspomnianych środowisk są również urządzenia rehabilitacyjne, które prezentowane były w drugiej części konferencji na hallu przed Aulą Główną. Ich historia wiąże się również z kierunkiem Inżynieria Mechaniczno-Medyczna. Zainteresowanie innowacjami i polską myślą techniczną zaprowadziły prezesa TERMA, Edwarda Brylowskiego, na Politechnikę Gdańską, gdzie na Wydziale Mechanicznym, w ramach kierunku Inżynieria Mechaniczno-Medyczna, powstawały wyjątkowe projekty. Tam, podczas prezentacji idei konstruowanych urządzeń rehabilitacyjnych, podjął decyzję o potrzebie realizacji i wdrożenia projektów na szeroką skalę. Projekty, które powstawały w ramach prac dyplomowych dwóch studentów: Łukasza Piekarskiego i Mateusza Pawelca, dzięki nawiązanej z TERMA współpracy zyskały szansę, by stać się seryjnie produkowanymi i pomagającymi pacjentom urządzeniami.

Opis: C:\Users\adaiz\Desktop\RELACJA z KONFERENCJI\www - konferencja\AKTUALNOŚCI\konferencja Innowacje w rehabilitacji\zdjęcia - news\3.png

Obecnie urządzeń jest już pięć. To aparat do rehabilitacji skoliozy SKOL-AS, aparat do rehabilitacji stawu skokowego i kolanowego AVIOR, wyróżniony już na tegorocznych targach Rehabilitacja 2012, reedukator chodu AQUILA, aparat do rehabilitacji stawu nadgarstkowego PICTOR oraz urządzenie do rehabilitacji przy schorzeniach reumatycznych, APUS.

Opis: C:\Users\adaiz\Desktop\RELACJA z KONFERENCJI\www - konferencja\AKTUALNOŚCI\konferencja Innowacje w rehabilitacji\zdjęcia - news\6.png

Skonstruowane urządzenia stanowią właśnie przykład nawiązania interdyscyplinarnego porozumienia, które pozwoliło w efekcie na wykorzystanie możliwości, jakie daje współczesna rehabilitacja medyczna. Powstawały w ścisłej współpracy ze środowiskiem fizjoterapeutów, dzięki uwagom których były modernizowane i dostosowywane tak, aby odciążać w codziennej pracy z pacjentami oraz dawać pełne możliwości rehabilitacyjne.

Opis: C:\Users\adaiz\Desktop\RELACJA z KONFERENCJI\www - konferencja\AKTUALNOŚCI\konferencja Innowacje w rehabilitacji\zdjęcia - news\4.png

– Mamy nadzieję, iż konferencja Innowacje w rehabilitacji zapoczątkuje konwencję dialogu, którą w przyszłości będziemy mogli realizować jako interdyscyplinarne warsztaty, dające możliwość wdrażania nowych, potrzebnych urządzeń – informuje Justyna Zaborowska, dyrektor działu produktów medycznych TERMA. – Fizjoterapeuci mają wiele cennych spostrzeżeń i pomysłów na usprawnienie procesów rehabilitacji. Chcemy ich słuchać i chcemy realizować projekty, które zmienią stereotypy rehabilitacji w Polsce – podkreśla.

Opis: T:Produkty Medycznepublicmateriały na www - konferencjaAKTUALNOŚCIkonferencja Innowacje w rehabilitacjizdjęcia - newsdoc. Paweł Romanowski.png
doc. Paweł Romanowski
 
Opis: T:Produkty Medycznepublicmateriały na www - konferencjaAKTUALNOŚCIkonferencja Innowacje w rehabilitacjizdjęcia - newsdr Leszek Dąbrowski.png
dr Leszek Dąbrowski
 
Opis: T:Produkty Medycznepublicmateriały na www - konferencjaAKTUALNOŚCIkonferencja Innowacje w rehabilitacjizdjęcia - newsmgr Julita Głowacka-Popkiewicz.png
mgr Julita Głowacka-Popkiewicz
 
Opis: T:Produkty Medycznepublicmateriały na www - konferencjaAKTUALNOŚCIkonferencja Innowacje w rehabilitacjizdjęcia - newsprof. Andrzej Suchanowski.png
prof. Andrzej Suchanowski
 
Opis: T:Produkty Medycznepublicmateriały na www - konferencjaAKTUALNOŚCIkonferencja Innowacje w rehabilitacjizdjęcia - newsprof. Antoni Neyman.png
prof. Antoni Neyman
 
Opis: T:Produkty Medycznepublicmateriały na www - konferencjaAKTUALNOŚCIkonferencja Innowacje w rehabilitacjizdjęcia - newsprof. Janusz Siebert.png
prof. Janusz Siebert
 
Opis: T:Produkty Medycznepublicmateriały na www - konferencjaAKTUALNOŚCIkonferencja Innowacje w rehabilitacjizdjęcia - newsprof. Wojciech Kozubski.png
prof. Wojciech Kozubski