Partnerstwo na rzecz dostępności

Terma Sp. z o.o. dołączyła do sygnatariuszy Partnerstwa dla dostępności. To zobowiązanie współpracy na rzecz realizacji założeń Programu Dostępność Plus.

Sygnatariusze dokumentu będą kierować się ideą dostępności i równego traktowania oraz wspólnie dążyć do wyrównania szans i dostępu wszystkich obywateli do otoczenia fizycznego, społecznego, kulturalnego, rekreacji, wypoczynku, sportu, opieki zdrowotnej, edukacji, pracy, transportu, informacji i środków komunikacji.

Terma Sp. z o.o., poprzez projektowanie  i produkcję urządzeń integracyjnych na place zabaw, walczy o dostępność w przestrzeni publicznej, równość w dostępie do zabawy i możliwość rozwijania relacji społecznych podczas rekreacji bez względu na poziom sprawności. Mając na uwadze specjalne potrzeby i dostosowanie się do zasad projektowania uniwersalego, w szczególny sposób wprowadza w życie zasady dostępności.

Uroczyste podpisanie odbyło się, z uwagi na sytuację epidemiologiczną, online. Do partnerstwa przystąpiło 12 nowych podmiotów, dołączając do grona 172 pozostałych Sygnatariuszy.

Więcej informacji o programie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/partnerstwo-na-rzecz-dostepnosci/