Postępy w rehabilitacji

Opis: Y:\Wymieniacz\Iza Adamska\materiały WWW\aktualności\postępy w rehabilitacji\postępy w rehabilitacji foto\IMG_0144.png

W szkoleniu „Postępy w rehabilitacji”  uczestniczyli przedstawiciele gdańskich placówek zajmujących się rehabilitacją skoliozy, tzn. Centrum Leczenia Skolioz „Wyspa” oraz NZOZ FIZ-MED. Szkolenie prowadził mgr. Andrzej Stolarz, fizjoterapeuta, współautor innowacyjnej metody leczenia skolioz.

Opis: Y:\Wymieniacz\Iza Adamska\materiały WWW\aktualności\postępy w rehabilitacji\postępy w rehabilitacji foto\IMG_0123.png

Podczas szkolenia przedstawiona została m.in. metodyka ćwiczeń procesu reedukacji postawy za pomocą  aparatu „SKOL-AS”. Została ona opracowana na podstawie przedstawionych wytycznych, które są kluczowe dla osiągnięcia trwałego efektu korekcyjnego. Należą do nich: uświadomienie dziecku wady, nauczenie korygowania wady przez opanowanie globalnej korekcji, wytworzenie umiejętności długotrwałego utrzymania skorygowanej postawy oraz wyrobienie nawyku prawidłowej postawy bez udziału świadomości.

Szkolenie obejmowało również pokaz praktycznego wykorzystania aparatu do rehabilitacji kończyny dolnej AVIOR.

Opis: Y:\Wymieniacz\Iza Adamska\materiały WWW\aktualności\postępy w rehabilitacji\postępy w rehabilitacji foto\IMG_0162.png