Profilaktyka skolioz

 

 

 

mgr Teresa Komosa

pomorski konsultant wojewódzki  ds. fizjoterapii w latach 2003-2011

specjalista fizjoterapii I i II stopnia

 

 

 

 

Zapewne podstawowe znaczenie w profilaktyce skolioz ma wczesna opieka pediatryczna. Lekarz pediatra jako pierwszy specjalista obejmuje swą opieką  noworodka. Poprzez wczesną i systematyczną opiekę lekarz pediatra zauważa  pierwsze dysfunkcje ruchowe u noworodka: dysplazja st. biodrowych, kręcz szyi, asymetria ułożeń. Przeoczenie nawet najmniejszej dysfunkcji ruchowej może być jedną z przyczyn wad postawy  i skolioz.

W dalszym okresie rozwojowym również specjaliści pediatrzy poprzez  przesiewowe badania  w okresie przedszkolnym i szkolnym. Wykrycie najmniejszej dysfunkcji ruchowej i kierowanie do odpowiednich specjalistów na szczegółową diagnostykę i w dalszym  etapie  na leczenie do odpowiednich placówek rehabilitacyjnych specjalizujących się w leczeniu skolioz i wyposażonych w profesjonalny sprzęt do leczenia skolioz.

Do prowadzenia profilaktyki zobowiązane  są różne instytucje: służba zdrowia,  żłobki,  przedszkola,  szkoły i rodzice. Profilaktyka powinna się opierać na zdrowym wychowaniu dzieci. Jak najwięcej ruchu na świeżym powietrzu od wczesnego dzieciństwa, ograniczenie  długiego przebywania w przymusowych pozycjach w szkole, w domu. Duża odpowiedzialność spoczywa  na szkołach, które poprzez profesjonalnie przygotowaną kadrę pedagogiczną i fizjoterapeutyczną powinni prowadzić świadomą edukację rodziców i dzieci. Zajęcia z WF-u poprzez gry, odpowiednie zabawy i pływanie powinny być podstawą zdrowego rozwoju dzieci i młodzieży. Dużym wyzwaniem są profesjonalnie prowadzone zajęcia korekcyjne z dziećmi, które  już mają stwierdzone wady postawy. Powinni je prowadzić specjaliści  fizjoterapii ponieważ źle prowadzone zajęcia mogą być przyczyną skolioz.

Ogólnie ujmując,  profilaktyka skolioz  to wczesna  diagnostyka, prawidłowa edukacja rodziców i dzieci, dobrze zorganizowana diagnostyka i dalsza profesjonalna rehabilitacja.

 

mgr Teresa Komosa