Razem przeciwko skoliozom

Olsztyńska Szkoła Wyższa to unikalna placówka. Ośrodek posiada doskonałe zaplecze dydaktyczne i badawcze, wspomagane aktywną działalnością wybitnych specjalistów. Kształci w zakresie fizjoterapii, pedagogiki, politologii, wychowania fizycznego oraz zdrowia publicznego i filologii angielskiej. Jako jedna z nielicznych w Polsce prowadzi kształcenie w zakresie fizjoterapii na poziomie Wydziału.  Prowadzone przy uczelni Centrum Postawy Ciała działa już od kilku lat, osiągając spektakularne efekty nie tylko w diagnostyce, ale przede wszystkim w terapii skolioz oraz wad postawy u dzieci i młodzieży z województwa warmińsko-mazurskiego

  

Wydział Fizjoterapii w Olsztyńskiej Szkole Wyższej jest otwarty na współpracę w zakresie naukowo-badawczym oraz dydaktycznym z różnymi placówkami i instytucjami – informuje dr Barbara Juśkiewicz-Swaczyna, Dziekan Wydziału Fizjoterapii w Olsztyńskiej Szkole Wyższej. – Działania takie pozwalają na zdobywanie nowych doświadczeń, podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników a także studentów. Jestem przekonana, że podjęcie współpracy z firmą TERMA, będącą producentem aparatu SKOL-AS, poszerzy wachlarz możliwości działania naszej uczelni poprzez uzyskanie nowego sprzętu, poznanie nowej metodyki rehabilitacji dzieci ze skoliozami, prowadzenie interesujących badań naukowych – podkreśla dr Barbara Juśkiewicz-Swaczyna.

 

       Chlubą Centrum Postawy Ciała OSW są jedne z najnowocześniejszych urządzeń do diagnostyki, analizy i treningu zdrowotnego w Polsce. Możliwa do przeprowadzenia jest obiektywna ocena i analiza ruchu z wykorzystaniem Systemu BTS Smart. Składa się on z 6 kamer rejestrujących każdy dowolny ruch człowieka, jak również z 2 platform dynamograficznych rejestrujących siły reakcji podłoża. Uzyskane informacje są przesyłane do komputera, dzięki czemu na ekranie monitora można w obrazie 3D odtwarzać i analizować sposób poruszania się osoby badanej. Umożliwia to ocenę, a następnie zaplanowanie i realizację treningu czynności związanych z równowagą, stabilnością i kontrolą sensomotoryczną. Dodatkowo w skład Systemu wchodzi bezprzewodowy zestaw sEMG pozwalający na jednorazową rejestrację czynności 16 mięśni.

  

       Centrum Postawy Ciała wyposażone jest również w BIODEX Balance System, który jest niezwykle wrażliwym narzędziem testowym do oceny równowagi. Placówka posiada także zestaw do elektromiografii powierzchniowej (sEMG). Zestaw ten umożliwia rejestrację i analizę czynności grup mięśniowych w czasie aktywności fizycznej, jak również może być wykorzystany w treningu dzięki informacji zwrotnej (biofeedback). Metodą tą możemy ocenić symetrię aktywności mięśni, kolejność rekrutacji mięśni w ruchu złożonym oraz ich męczliwość.

  

       Centrum Postawy Ciała przy Olsztyńskiej Szkole Wyższej prowadzi również wakacyjne akademie sportu dla dzieci i młodzieży, turnusy rehabilitacyjne, projekty dotyczące  diagnostyki i terapii wad postawy u dzieci oraz badania przesiewowe pod kątem skolioz. Aparat SKOL-AS uzupełni posiadane zasoby w Centrum Postawy Ciała, dając możliwość prowadzenia terapii wśród dzieci, u których zdiagnozowano skoliozę.

  

Moje wieloletnie doświadczenie związane z korekcją wad kręgosłupa i usprawnianiu funkcji ruchowych oraz kilkuletnia współpraca z jednym z najlepszych praktyków fizjoterapeutów mgr Andrzejem Stolarzem, doprowadziły do udoskonalenia jego konstrukcji aparatu SKOL-AS i stworzenia oryginalnej metody korekcji skolioz – mówi dr hab.prof.nadzw. Andrzej Suchanowski, współautor metoryki SKOL-AS, profesor na Wydziale Fizjoterapii Olsztyńskiej Szkoły Wyższej. –  Bieżąca współpraca z zespołem dr inż. Pawła Romanowskiego z Politechniki Gdańskiej, a przede wszystkim zaangażowanie się firmy TERMA w produkcję aparatu SKOL-AS i jego promocję, to realna nadzieja na postęp w korekcji tych jakże przykrych dla dzieci i ich rodziców dolegliwości. Zaproponowana przez nas metoda korekcji skolioz z zastosowaniem aparatu SKOL-AS oparta jest z jednej strony na powszechnie przyjętych zasadach leczenia skolioz, a z drugiej z sposób zasadniczy uzupełniona o bardzo skuteczne metodyki treningowe sprawdzone w sporcie dzieci i młodzieży. Odpowiednia modyfikacja tych metod i naturalna, rozwojowa potrzeba aktywności ruchowej dzieci pozwalają skutecznie tworzyć i poprawiać zaburzone skoliozą funkcje ruchowe i nawyki właściwej postawy ciała.

      

       Zawarta umowa między firmą TERMA  i  Wydziałem Fizjoterapii Olsztyńskiej Szkoły Wyższej pozwoli rozszerzyć zakres badań naukowych nad nawą metodą, a jednocześnie wyposaży fizjoterapeutów z OSW w nowe, przydatne w ich pracy kompetencje.

Opis: Opis: C:UsersZylMaAppDataLocalMicrosoftWindowsTemporary Internet FilesContent.Outlook95CA4NV9skolas male.jpg