Rusza nowy program dofinansowań do budowy dostępnych placów zabaw!

Celem Programu „Dostępna przestrzeń publiczna” jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej, informacji i komunikacji, a także technologii, urządzeń oraz usług powszechnie dostępnych lub powszechnie zapewnianych, na zasadzie równości z innymi osobami. Program obejmuje także dofinansowanie powstawania dostępnych placów zabaw.

 

Wnioski w ramach programu mogą składać jednostki samorządu terytorialnego, kościoły lub inne związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe oraz podmioty lecznicze.

Czym jest dostępny plac zabaw? W programie określono go jako bezpieczną i funkcjonalną, ogólnodostępną przestrzeń rekreacyjną wraz z urządzeniami, zaprojektowaną tak, aby spełniała wymagania dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Planowane działania muszą uwzględniać zasady projektowania uniwersalnego lub racjonalne usprawnienia, o których mowa w art. 2 Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Budowy dostępnych placów zabaw dotyczy moduł C programu i na jego realizację przeznaczono 40 mln zł w latach 2023-2027. Dofinansowanie wynosi do 80% kosztów kwalifikowalnych. Beneficjent zobowiązany jest wnieść w formie pieniężnej 20% wkładu własnego.

Program realizowany jest na terenie całego kraju, w drodze otwartego konkursu.

Treść programu oraz instrukcja, jak składać wnioski znajduje się pod wskazanym linkiem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepna-przestrzen-publiczna/dokumenty-programowe/tresc-programu/

 

Składanie wniosków odbywa się przez generator w systemie PFRON:

https://dpp.pfron.org.pl/login.php

 

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem z webinarium "Nowy program PFRON Dostępna przestrzeń publiczna":

Potrzebujesz pomocy w doborze urządzeń? Skontaktuj się z nami!

 

Anna Michułka
Menedżer
Sprzedaż – Produkty Medyczne
Urządzenia integracyjne
Polska południowa i eksport
M: +48 / 607 467 981
anna.michulka@termagroup.pl

 

Mariusz Sankowski
Menedżer
Sprzedaż – Produkty Medyczne
Urządzenia integracyjne
Polska północna i eksport
M: +48 / 609 900 451
mariusz.sankowski@termagroup.pl