Urządzenia rehabilitacyjne TERMA w ramach II Panelu Dyskusyjnego

 

 Podczas panelu dyskusyjnego zostaną poruszone takie tematy, jak: Innowacyjność w korekcji skolioz – metodyka i aparatura SKOL-AS oraz AQUILA – reedukacja chodu i przywrócenie podstawowych funkcji lokomocji u dzieci m.in. z mózgowym porażeniem dziecięcym.

 


Częstość występowania skoliozy idiopatycznej szacowana jest na 2-3% populacji dorastających.

Według aktualnych danych GUS, liczba urodzeń w ostatnich latach w Polce wynosiła około 400 000/rok. Można więc szacować, że aż do 12 000 dzieci i młodzieży z każdego rocznika w Polsce może być zagrożone lub już cierpieć na skoliozę idiopatyczną.  Zarówno rodzice, a przede wszystkim lekarze pierwszego kontaktu wykonujący bilanse i badania dzieci, powinni zwracać szczególną uwagę na wczesne wykrywanie i leczenie skolioz. Aparat SKOL-AS umożliwia trójpłaszczyznową korekcję bocznych skrzywień kręgosłupa, dając możliwość indywidualnej pracy z każdym pacjentem w ustabilizowanej, skorygowanej pozycji.

Aparat AQUILA jest pionizatorem dynamicznym, umożliwiającym poruszanie się dzieciom cierpiącym na szereg dysfunkcji , skutkujących zaburzeniem funkcji lokomocji. Ideą pionizatora jest przede wszystkim jego dostępność i powszechność, aby na jego zakup pozwolić sobie mogła każda rodzina, która go potrzebuje.

Prelekcje zostaną opatrzone komentarzem Marka Wolskiego, koordynatora działu rehabilitacji w centrum NAVITA w Toruniu.