VII Letni Festiwal Integracji w Dillingen w Niemczech

Po dwuletniej przerwie, w dniu 2 lipca 2022 odbył się VII Letni Festiwal Integracji, organizowany w Dillingen w Niemczech. Lokalne stowarzyszenia mogły zaprezentować swoje działania na rzecz inkluzywności. Terma razem z organizacją partnerską, stowarzyszeniem Pro-Inklusionsschaukel pokazała na stoisku urządzenia na integracyjne place zabaw.

Integracja jest prawem człowieka, ale pomimo tego osoby z niepełnosprawnością wciąż zbyt często znajdują się w niekorzystnej sytuacji w życiu zawodowym i codziennym. Często problemem jest brak wystarczającego doświadczenia oraz świadomości społecznej. Należy podejmować wszelkie próby poprawienia tego stanu i walki o równość wszystkich członków społeczeństwa. Celem Letniego Festiwalu Integracji jest przyczynienie się do tego, aby włączenie społeczne było widoczne i namacalne dla wszystkich.

2 lipca Dillingen żyło koncepcją integracji w wielu obszarach społecznych, w przestrzeni publicznej, w szkołach i klubach.

Terma Sp. z o.o. na stoisku zorganizowanym wspólnie ze stowarzyszeniem Pro-Inklusionsschaukel zaprezentowane zostały urządzenia na dostępne place zabaw. Podczas całego festiwalu uczestnicy mogli je przetestować, pobawić się i doświadczyć nowych wrażeń, których brakuje na publicznych placach zabaw z uwagi na ich niedostępność dla osób z niepełnosprawnościami.

W sąsiedztwie Dillingen, w Losheim, z inicjatywy Pro-Inklusionsschaukel powstaje całkowicie dostępny plac zabaw złożony wyłącznie z urządzeń firmy Terma.

    

    

    

    

źródło: Materiały Pro-inklusionsschaukel https://pro-inklusionsschaukel.de