Wykład dot. skuteczności metody SKOL-AS podczas konferencji "Rehabilitacja wczoraj, dziś i jutro"

Podczas konferencji "Rehabilitacja wczoraj, dziś i jutro", która odbyła się w Lidzbarku Warmińskim w dniach 19-20 października 2018 z okazji 10-lecia Katedry i Kliniki Rehabilitacji Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, został wygłoszony wykład "Zastosowanie metody SKOL-AS w pozycjach leżącej i siedzącej w terapii dzieci z niskostopniową skoliozą", będący podsumowaniem programu badawczego, który był prowadzony przez Centrum Rehabilitacji HUMANUS w Olsztynie i dotyczył oceny skuteczności metody SKOL-AS u dzieci z niskostopniową skoliozą. Wykład przygotowały dr Malwina Kamelska-Sadowska oraz dr Halina Protasiewicz-Fałdowska.

Jeżeli chodzi o wnioski z prowadzonego programu terapeutycznego metodą SKOL-AS, zaobserwowano zmniejszenie kąta rotacji tułowia u pacjentów zarówno młodszych, jak i starszych. W pozycji siedzącej pojawiło się istotne statystycznie zmniejszenie asymetrii obojczyka w grupie osób młodszych i miednicy w grupie pacjentów starszych. W pozycji stojącej zaobserwowano zmniejszenie asymetrii obojczyka u starszych i PSIS u młodszych, jednak nieistotne statystycznie. W zdjęciu przodem, zaobserwowano również poprawę ustawienia głowy oraz zwiększenie asymetrii ASIS w grupie pacjentów starszych, jednak nieistotne statystycznie. Zaobserwowano również zmiany w postaci zwiększenia odległości między punktami antropometrycznymi, co świadczy o wystąpieniu elongacja tułowia.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią wykładu.