AVIOR-y i PICTOR w Szpitalu Powiatu Bytowskiego

Początki działalności medycznej naszej jednostki sięgają jeszcze roku 1933 – informuje Joanna Goliszek – kierownik Działu Fizjoterapii Szpitala Powiatu Bytowskiego sp. z o.o. – Od lat powojennych jednak aż do roku 2004 Szpital funkcjonował jako dwa odrębne Zakłady, jeden w Bytowie drugi natomiast w Miastku. Funkcjonowały one obok siebie przez długie lata oferując praktycznie identyczny zakres podstawowych usług szpitalnych i ambulatoryjnych.

Na skutek reform okazało się, że nie ma możliwości utrzymania w obrębie Powiatu Bytowskiego jednocześnie dwóch Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej funkcjonujących samodzielnie. Decyzją organu prowadzącego i przy aprobacie ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia, w czerwcu 2004r. doprowadzono do połączenia obu jednostek w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedziba w Bytowie, który działalność medyczną prowadził w dwóch lokalizacjach na bazie budynków, sprzętu i personelu dwóch poprzednich Zakładów w Bytowie i Miastku.

 

Dział Fizjoterapii Szpitala Powiatu Bytowskiego sp. z o.o. przyjmuje pacjentów refundowanych przez NFZ z całej gminy Bytów. Najwięcej jest pacjentów ortopedycznych, najczęściej po urazach lub artroskopii kolana. Rehabilitacja poudarowa stanowi również dużą część codziennie wykonywanych zabiegów.

W naszym Dziale pracują cztery urządzenia do rehabilitacji stawu skokowego i kolanowego AVIOR oraz jedno do rehabilitacji stawów nadgarstkowych PICTOR – mówi Katarzyna Kobierowska, fizjoterapeutka w Dziale Fizjoterapii Szpitala Powiatu Bytowskiego sp. z o.o. – Urządzenia działają bardzo dobrze, co dla nas ważne, pacjenci je sobie chwalą. Szczególnie zadowoleni jesteśmy z możliwości prowadzenia ćwiczeń samowspomaganych. Wówczas pacjenci sami definiują zakresy ruchu i stopniowo je zwiększają, co zmniejsza stres i ból. Rehabilitacja przebiega szybciej i bardziej komfortowo dla pacjenta – wyjaśnia. – Pacjenci poinstruowani na początku rehabilitacji, szybko radzą sobie sami i samodzielnie obsługują urządzenia, a to dla nas oznacza możliwość nadzorowania większej liczby pacjentów jednocześnie – podkreśla Katarzyna Kobierowska.


Katarzyna Kobierowska, fizjoterapeutka w Dziale Fizjoterapii Szpitala Powiatu Bytowskiego sp. z o.o. z urządzeniem do rehabilitacji stawu skokowego i kolanowego AVIOR

 

Jednocześnie w Dziale Fizjoterapii obecnych jest dwóch terapeutów, pacjentów jest dużo, terminy napięte.

–  Gdyby nie urządzenia rehabilitacyjne, nie dalibyśmy rady pomóc pacjentom tak efektywnie –  tłumaczy Joanna Goliszek, kierownik Działu Fizjoterapii Szpitala Powiatu Bytowskiego sp. z o.o.

–  Fantastycznie, że pacjenci ćwiczący na urządzeniach AVIOR i PICTOR  są praktycznie bezobsługowi dla nas, a sami też są z tego zadowoleni. To bardziej świadoma i efektywna rehabilitacja. Zaletą wspomnianych urządzeń jest też możliwość adaptacji do pacjentów w różnym wieku i o różnych warunkach antropometrycznych.Urządzenia zwiększają zakres ruchomości u pacjentów zarówno ortopedycznych, jak i neurologicznych. Dobrze reagują też pacjenci ze zwyrodnieniami stawów i problemami reumatologicznymi. Są też sportowcy. Naprawdę, pacjentów mamy wielu i bardzo różnych – ocenia Joanna Goliszek.


Na urządzeniu do rehabilitacji PICTOR pacjenci Działu Fizjoterapii Szpitala Powiatu Bytowskiego sp. z o.o. najbardziej lubią ćwiczyć z oporem

 

Katarzyna Kobierowska widziała informację o urządzeniach rehabilitacyjnych TERMA w Teleexpressie. Potem była również słuchaczką podczas konferencji „Innowacje w rehabilitacji”, organizowanej przez firmę TERMA, Politechnikę Gdańską i Gdański Uniwersytet Medyczny w 2011 roku. Ucieszyła się, że w Polsce produkowane są urządzenia do rehabilitacji, i to całkiem niedaleko od Bytowa. Po konferencji został nawiązany kontakt, a terapeuci z Działu Fizjoterapii Szpitala Powiatu Bytowskiego sp. z o.o. brali również czynny udział w powstawaniu nowych urządzeń rehabilitacyjnych firmy TERMA, ponieważ testowali prototypy i wciąż udzielają wskazówek odnośnie potrzeb i cech, jakie powinny spełniać nowoczesne i innowacyjne urządzenia do rehabilitacji.


W Dziale Fizjoterapii Szpitala Powiatu Bytowskiego sp. z o.o. pracują cztery urządzenia do rehabilitacji stawu skokowego i kolanowego AVIOR