Bezpieczny plac zabaw przed sezonem

Nadchodzi czas sprawdzenia stanu technicznego placów zabaw przed nowym sezonem. Kontrola roczna to najważniejsza i najbardziej szczegółowa kontrola stanu technicznego urządzeń i całego terenu rekreacyjnego, zalecana przez normę PN-EN 1176. Zachęcamy do wykonania jej jak najszybciej!

 

Zgodnie z normą PN-EN 1176, zaleca się prowadzenie kontroli rocznej przed sezonem użytkowania, czyli po zimie. Może zastąpić jedną z zaplanowanych kontroli funkcjonalnych.  Roczna kontrola główna ma za zadanie zweryfikować ogólny poziom bezpieczeństwa na całym placu zabaw, zarówno zamontowanych urządzeń jak i wyposażenia dodatkowego (ławek, koszt na śmieci, nawierzchni, roślinności).

Ryzyko na placu zabaw jest integralną częścią zabawy, jednak, zgodnie z PN-EN 1176, ryzyko to musi być możliwe do przewidzenia przez dziecko. Celem placów zabaw jest więc dostarczenie możliwości zabawy o akceptowalnym ryzyku. Zabawa charakteryzująca się pewnym stopniem ryzyka jest pożądana, ponieważ daje dzieciom sposobność do rozpoznawania tego ryzyka i wyciągania wniosków w kontrolowanym otoczeniu. Plac zabaw jest więc miejscem zabawy kontrolowanej w stopniu zapewniającym dziecku bezpieczeństwo, ale również możliwość poznawania świata, nauki współpracy i współzawodnictwa oraz doświadczania bodźców wpływających na prawidłowy rozwój sensoryczny. 

Celem normy PN-EN 1176 nie jest więc wyeliminowanie ryzyka w ogóle, a sprawienie, że ryzyko to będzie akceptowalne i nie będzie skutkowało wypadkami, nieszczęśliwymi zdarzeniami lub znacznymi uszczerbkami na zdrowiu.

Kontrola stanu technicznego urządzeń jest niezwykle ważna, ponieważ sprawne, kompletne urządzenia do zabawy pozwalają dziecku na bezpieczeństwo i mozliwośc przewidzenia skutków. W sytuacji, gdy np. w drabince, po której wchodzi dziecko jeden ze szczebli jest ruchomy i dziecko stwierdzi ten fakt dopiero na niego wchodząc, oznacza to, że administrator nie wywiązał się ze swoich zobowiązań należycie.

Badaniu rocznemu podlega więc przede wszystkim stabilność urządzeń i kondycja części podziemnych (fundamentów), które mogą być odkopane, ich stabilność naruszona lub zniszczone. Analizuje się fundamenty urządzeń a także nawierzchnię na placu zabaw. Dokonać należy oceny wpływu na urządzenia wilgoci z wód podziemnych lub ze stagnującej czasowo na placu zabaw wody.

Zaleca się również zwrócić szczególną uwagę na części fabrycznie nierozbieralne, zamknięte i urządzenia, których stateczność zależy od jednego słupa. Ocenić należy również zastosowanie się do zaleceń poinspekcyjnych z prowadzonych wcześniej kontroli i bieżący standard utrzymania placu zabaw.

Trzeba sprawdzić stabilność wszystkich elementów podporowych, zarówno podpierających kończyny górne, jak i dolne oraz bezpieczeństwa miejsc chwytu pod kątem stabilności, obecności ostrych krawędzi lub wystających, niezabezpieczonych śrub.

Jeżeli chodzi o urządzenia firmy TERMA, zazwyczaj nie wymagają one bieżących zabiegów konserwacyjnych. Podczas kontroli rocznej należy jednak sprawdzić:

- stabilność elementów konstrukcji,

- stan dokręcenia śrub,

- płynność działania urządzenia,

- słyszalność odgłosów tarcia, grzechotania lub dzwonienia, które mogą być symptomem poluzowania się elementów łączących lub efektem wandalizmu,

- działanie wszystkich funkcjonalności urządzenia,

- czytelność tablic informacyjnych, obecność naklejek informacyjnych oraz tabliczki znamionowej na urządzeniu,

- skutków wandalizmu.

W  kontekście urządzeń integracyjnych firmy TERMA, zalecenia dot. kontroli i konserwacji znajdują się w każdej instrukcji obsługi danego urządzenia. Dodatkowo, jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy w stworzeniu księgi kontroli placu zabaw, posiadamy gotowy wzór.

Gdyby napotkali Państwo na jakieś trudności lub potrzebowali konsultacji, zachęcamy do kontaktu z naszymi menadżerami sprzedaży:

 

Mariusz Sankowski
Menedżer
Sprzedaż – Produkty Medyczne
Urządzenia rehabilitacyjne, urządzenia integracyjne
Polska północna
M: +48 / 609 900 451
mariusz.sankowski@termagroup.pl

 

Anna Michułka
Menedżer
Sprzedaż – Produkty Medyczne
Urządzenia integracyjne
Polska południowa i eksport
M: +48 / 607 467 981
anna.michulka@termagroup.pl

 

Zapraszamy również do zapoznania się z treścią webinaru dot. bezpieczeństwa na dostępnych placach zabaw. prowadzonego przez Dominika Berlińskiego z Centrum Kontroli Placów Zabaw: