Bezpieczny plac zabaw przed sezonem

Nadchodzi czas sprawdzenia stanu technicznego placów zabaw przed nowym sezonem. Kontrola roczna to najważniejsza i najbardziej szczegółowa kontrola stanu technicznego urządzeń i całego terenu rekreacyjnego, zalecana przez normę PN-EN 1176. Zachęcamy do wykonania jej jak najszybciej!

 

Zgodnie z normą PN-EN 1176, zaleca się prowadzenie kontroli rocznej przed sezonem użytkowania, czyli po zimie. Może zastąpić jedną z zaplanowanych kontroli funkcjonalnych.  Roczna kontrola główna ma za zadanie zweryfikować ogólny poziom bezpieczeństwa na całym placu zabaw, zarówno zamontowanych urządzeń jak i wyposażenia dodatkowego (ławek, koszt na śmieci, nawierzchni, roślinności).

Badaniu podlega stabilność urządzeń i kondycja części podziemnych (fundamentów), które mogą być odkopane, ich stabilność naruszona lub zniszczone. Analizuje się fundamenty urządzeń a także nawierzchnię na placu zabaw. Dokonać należy oceny wpływu na urządzenia wilgoci z wód podziemnych lub ze stagnującej czasowo na placu zabaw wody.

Zaleca się również zwrócić szczególną uwagę na części fabrycznie nierozbieralne, zamknięte i urządzenia, których stateczność zależy od jednego słupa. Ocenić należy również zastosowanie się do zaleceń poinspekcyjnych z prowadzonych wcześniej kontroli i bieżący standard utrzymania placu zabaw.

Jeżeli chodzi o urządzenia firmy TERMA, zazwyczaj nie wymagają one zabiegów konserwacyjnych. Podczas kontroli rocznej należy jednak sprawdzić:

- stabilność elementów konstrukcji,

- stan dokręcenia śrub,

- płynność działania urządzenia,

- słyszalność odgłosów tarcia, grzechotania lub dzwonienia, które mogą być symptomem poluzowania się elementów łączących lub efektem wandalizmu,

- działanie wszystkich funkcjonalności urządzenia,

- czytelność tablic informacyjnych, obecność naklejek informacyjnych oraz tabliczki znamionowej na urządzeniu.

 

W  kontekście urządzeń integracyjnych firmy TERMA, zalecenia dot. kontroli i konserwacji znajdują się w każdej instrukcji obsługi danego urządzenia. Dodatkowo, jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy w stworzeniu księgi kontroli placu zabaw, posiadamy gotowy wzór.

Gdyby napotkali Państwo na jakieś trudności lub potrzebowali konsultacji, zachęcamy do kontaktu z naszymi menadżerami sprzedaży:

 

Marcin Gryszpanowicz
Menedżer
Sprzedaż – Produkty Medyczne
Urządzenia rehabilitacyjne, urządzenia integracyjne
Polska północna
M: +48 / 609 900 451
marcin.gryszpanowicz@termagroup.pl

 

Anna Michułka
Menedżer
Sprzedaż – Produkty Medyczne
Urządzenia integracyjne
Polska południowa i eksport
M: +48 / 607 467 981
anna.michulka@termagroup.pl