Czy można prowadzić rehabilitację na placu zabaw?

Plac zabaw zlokalizowany przy szpitalu, ośrodku dziennej opieki nad osobami z niepełnosprawnością, fundacji lub placówce rehabilitacji to doskonałe miejsce nie tylko do zabawy, ale także do rehabilitacji. Warunkiem jest odpowiednia organizacja przestrzeni i wyposażenie w urządzenia, w których w zabawie została ukryta możliwość poprawiania funkcji ruchowych oraz prowadzenia rehabilitacji neurologicznej.

 

Urządzenia integracyjne na specjalnym placu zabaw dają szereg korzyści nie tylko dla użytkowników, ale także dla terapeutów. Ważne jest, aby dawały możliwość korzystania zarówno osobom pełnosprawnym, jak i z niepełnosprawnością. W sytuacji, gdy osoba z niepełnosprawnością nie jest w stanie samodzielnie obsłużyć urządzenia, osoba pełnosprawna może przejąć tą funkcję lub wspomagać ruch, wyznaczać wzorzec oraz wpływać na poprawienie koordynacji osoby z niepełnosprawnością.

Rehabilitacja na placu zabaw to rehabilitacja „ukryta". Dzieci, które są jej poddawane, są często zmęczone, ponieważ dominuje ona w ich życiu i wiąże się z wysiłkiem. W warunkach placu zabaw można sprytnie połączyć zabawę z usprawnianiem w sposób praktycznie nieodczuwalny dla dziecka.

 

Dla kogo?

Urządzenia integracyjne polecane są więc dla użytkowników pełnosprawnych oraz dla osób z niepełnosprawnością w każdym wieku, skutkującą poruszaniem się na wózku inwalidzkim, o kulach, przy balkoniku. Nadają się także dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami neurologicznymi (rehabilitacja poudarowa, SM). Część z nich została zaprojektowana także z myślą o osobach z niepełnosprawnością wzroku. Jeżeli chodzi o wspieranie aktywności seniorów, mogą wspomagać ich rehabilitację oraz podtrzymanie sprawności zarówno pod kątem ruchu, jak i funkcji poznawczych, wpływając na przeciwdziałanie demencji oraz przy wystąpieniu choroby Alzheimera.

Zabawa na placu zabaw dotyczy przede wszystkim oczywiście dzieci, ale w przypadku osób z niepełnosprawnościami, skorzysta także młodzież oraz osoby dorosłe, mogące korzystać z opieki w ramach Domów Pomocy, szpitali, ośrodków PSONI lub innych ośrodków dziennego pobytu. Warto więc popatrzeć na teren rekreacji przynależący do miejsca pobytu osób z niepełnosprawnościami, jak na możliwość prowadzenia dodatkowej, atrakcyjnej terapii w innych warunkach niż sale terapeutyczne lub standardowe miejsca ćwiczeń.

Urządzenia integracyjne to ważne projekty, wypełniające lukę rynkową oraz dające możliwość wyrównania szans osób na wózkach inwalidzkich w zakresie możliwości zabawy i rehabilitacji na świeżym powietrzu – wyjaśnia Ewelina Tobolska, Fundacja MAJA, Gdańsk.

 

 

Terapia ruchowa

Wykorzystanie urządzeń integracyjnych to przede wszystkim możliwość prowadzenia terapii ruchowej. Obsługa urządzenia wymaga kierunkowanego, celowego ruchu, a z czasem rozwoju siły i koordynacji. Kinezyterapię na urządzeniach może wspomagać opiekun, terapeuta, kolega bądź koleżanka, którzy przez uruchamianie urządzenia będą kompensować niepełnosprawność towarzysza zabawy, z czasem ucząc go także prawidłowych wzorców ruchowych poprzez powtarzanie danego ruchu, nawet bez użycia przez niego siły. Obsługa urządzeń to także powiększanie zakresów ruchu, szczególnie kończyn górnych.

Huśtawki nadają ciału ruch, więc dziecko może uczyć się rozwoju i planowania tego ruchu – wyjaśnia Małgorzata Cieplik – Pominkiewicz, terapeutka NDT Bobath i integracji sensorycznej. – To także praca zmysłów, jak zmysł przedsionkowy, niezwykle ważny do nauki ruchu dla dzieci z niepełnosprawnością. To także wspaniała zabawa, możliwość obserwowania innych dzieci, zintegrowanego przebywania z rówieśnikami. Zobaczenie uśmiechu na twarzy dziecka, wspólna zabawa z rodzicami czy rodzeństwem nawet pełnosprawnym, wzbogaca terapię i możliwość wspólnego spędzania czasu – podkreśla.

Spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu w towarzystwie grupy rówieśników pozwoli niepełnosprawnym dzieciom na przeżywanie szczęśliwego dzieciństwa, do którego ma prawo każde dziecko – podkreśla Kamila Gapska, prowadząca ośrodek rehabilitacji NAVITA Rehabilitacja w Toruniu.

 

Terapia neurologiczna

Jeżeli chodzi o rehabilitację neurologiczną, wykorzystanie urządzeń do prowadzenia terapii integracji sensorycznej oraz stymulacja układu proprioceptywnego poprzez oddziaływanie bodźców na zmysł wzroku, równowagi oraz przedsionkowy, to ogromna zaleta, często niedoceniana w kontekście zabawy na placu zabaw. Ćwiczenia wpływają pozytywnie na usprawnienie procesów poznawczych, obejmują także trening koordynacji oko – ręka. Ten rodzaj koordynacji odpowiada za prawidłową ocenę odległości i umożliwia planowanie oraz wykonywanie ruchów w sposób dokładny i celowy.

Poprzez możliwość prowadzenia palców po wyfrezowanej linii wzoru, urządzenie nadaje się także dla osób niewidomych lub mających problem z widzeniem. Tłoczone płytki z literami oddziałują na receptory znajdujące się na powierzchni dłoni.

Jeżeli chodzi o napędzanie urządzeń przy pomocy rotorów, wskazaniem do ich stosowania są stwardnienie rozsiane, stany po udarze mózgu, przy porażeniu dwukończynowym, porażeniu spastycznym, chorobie Parkinsona oraz innych chorobach neurologicznych i mięśniowo - neurologicznych.

 

Terapia umiejętności społecznych

Możliwość uczestnictwa w zabawie na placu zabaw to także okazja do integracji, rozwoju umiejętności społecznych, samodzielności oraz, przy okazji, nauka empatii i zrozumienia dla osób pełnosprawnych, które mają okazję przekonać się, że osoby z niepełnosprawnością mają takie samo prawo i potrzebę zabawy.

    

 

 

 

Nie wiesz, jakie urządzenia dobrać? Pomożemy!

 

Mariusz Sankowski
Menedżer
Sprzedaż – Produkty Medyczne
Urządzenia rehabilitacyjne, urządzenia integracyjne
Polska północna
M: +48 / 609 900 451
mariusz.sankowski@termagroup.pl
 

Anna Michułka
Menedżer
Sprzedaż – Produkty Medyczne
Urządzenia integracyjne
Polska południowa i eksport
M: +48 / 607 467 981
anna.michulka@termagroup.pl