Hotel dostępny dla wszystkich, a plac zabaw?

Rekreacja, wypoczynek i turystyka są istotną częścią ludzkiego życia, także osób z niepełnosprawnościami. Niestety, w tej branży, choć rozwija się ona coraz bardziej dynamicznie, istnieje wiele przeszkód ograniczających możliwość przyjmowania nowej grupy klientów. Brak dostępności dotyczy także części rekreacyjnej obiektów hotelowych – w tym także placów zabaw. 

 

Czy dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami to zbędny wydatek, czy jest to grupa warta uwagi?

Okazuje się, że ok. 58% rodzin w Europie posiada wśród najbliższych osobę z  niepełnosprawnością. Jeśli w rodzinie jest ktoś z niepełnosprawnością to hotel czy restauracja zyskuje nie jednego klienta, ale odpowiednio więcej osób, w zależności od rodziny, która podróżuje.

Społeczeństwo starzeje się, więc należy pamiętać, że osób o specjalnych potrzebach będzie przybywać. Czy prawdą jest, że tylko duże obiekty stać na dostosowywanie do potrzeb wszystkich, także osób z niepełnosprawnością? Patrząc na powyższe dane, czy małe obiekty mogą pozwolić sobie na odrzucenie ok. 20-30% klientów w skali roku z uwagi na niedostosowanie obiektu?

Inkluzywność jest najbardziej praktyczną drogą do zwiększenia potencjalnej grupy odbiorców, ponieważ oznacza dostosowanie do potrzeb wszystkich klientów. Zadbanie o dostępność dla osób z niepełnosprawnościami i komunikowanie tego faktu pozwala pozyskać nową grupę odbiorców.

 

Dostępność pokoi, dostosowanie obiektu, przeszkolony personel

Kluczową kwestią stanowiącym o tym, czy dany obiekt może być określony jako dostępny jest likwidacja barier architektonicznych oraz dostosowanie pokoi, restauracji i pozostałej infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (nie tylko ruchowymi – należy pamiętać także o osobach z niepełnosprawnością wzroku, słuchu).

 

Co z placem zabaw?

Dostępne pokoje, wjazd i parking. Co natomiast z placem zabaw? To często zapomniana część obiektu pod względem dbałości o dostępność. Czy to oznacza, że podróżujące dzieci z niepełnosprawnościami się nie bawią? Absolutnie nie. Po prostu place zabaw przy hotelach i pensjonatach są zupełnie niedostosowane do ich potrzeb, a mogłyby stać się jednym z argumentów do przyciągnięcia nowej grupy klientów do obiektu. Warto projektować lub doposażać je w urządzenia integracyjne - atrakcyjne zarówno dla osób z niepełnosprawnościami, jak i dzieci pełnosprawnych.

Czy dzieci z niepełnosprawnością potrzebują specjalnego placu zabaw?

Nie – pod warunkiem, że plac zabaw jest inkluzywny, czyli atrakcyjny i możliwy do wykorzystania przez osoby pełnosprawne oraz osoby z niepełnosprawnością. Najbardziej ekonomiczną opcją jest montaż urządzeń inkluzywnych, z których będą mogli korzystać wszystkie dzieci odwiedzający obiekt, bez względu na poziom sprawności. Zapytaj nas o wsparcie – chętnie doradzimy i pomożemy wybrać najlepszą opcję dla danego miejsca.

 

Czym jest inkluzywność?

To otwartość uwzględniająca doświadczenia i potrzeby różnych mniejszości, w tym także osób z niepełno­sprawnościami. To stworzenie warunków i możliwości uczestnictwa każdego, niezależnie od poziomu sprawności, przekonania czy płci. Przeciwieństwem inkluzywności jest wykluczenie, które ma miejsce aktualnie na większości placów zabaw.

Inkluzywność to:

  • oszczędność – montuje się jeden zestaw urządzeń dla wszystkich
  • spełnienie wymagań projektowania uniwersalnego oraz standardów dostępności
  • możliwość zabawy dla dzieci, które dotychczas nie mogły jej doświadczyć na równi z innymi

 

 

Kluczowa jest informacja

Istotnym elementem utrudniającym osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z turystyki i rekreacji, oprócz barier architektonicznych, jest bariera informacyjna polegająca na trudności w znalezieniu informacji czy dany obiekt jest dostosowany, w jaki sposób i do jakich potrzeb. Duże hotele na swoich stronach internetowych na ogół zamieszczają informacje, że dysponują określoną liczbą pokoi dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych i zazwyczaj mają na myśli osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, tymczasem rodzajów niepełnosprawności jest więcej. Trudno też uzyskać jasną informację,  na czym dostosowanie polega i istnieje ryzyko, że pokoje będą rzeczywiście dostępne, ale nie będzie już takie wejście do hotelu, restauracji czy  atrakcji znajdujących się w hotelu (w tym dostępu do integracyjnego placu zabaw).

 

Jak kreować usługę?

Efektywny proces kreowania produktu turystycznego dla specjalnych klientów można w uproszczeniu sprowadzić do następujących etapów:

– inwentaryzacja walorów turystycznych,

– wybór głównych atrakcji turystycznych, przy założeniu wymagań dostępności przez potencjalnych turystów, – analiza obecnego zagospodarowania turystycznego,

– stworzenie projektu produktu turystycznego, gdzie uwzględniona zostanie specjalna grupa docelowa,

– stworzenie planu niezbędnych inwestycji przy uwzględnieniu tworzenia lub modernizowania infrastruktury turystycznej oraz paraturystycznej do potrzeb niepełnosprawnych turystów,

– opracowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej oraz szkoleniowej, która będzie skierowana do inwestorów, podmiotów zaangażowanych w proces formowania produktu turystycznego,

– zapewnienie dostępności obszaru (dojazd i poruszanie się po obszarze produktu) oraz wysokiego poziomu bezpieczeństwa,

– zbudowanie wizerunku stworzonego produktu o oparciu o kampanię promocyjną wśród organizatorów turystyki i potencjalnych turystów.

(Kaganek, 2007).