Integracja na placach zabaw w Lasowicach Wielkich i Jezierniku

Podopieczni OREW w Lasowicach Wielkich prowadzony przez Fundację WRÓĆ, korzystają z zabawy na huśtawce integracyjnej od 2016 roku, natomiast teren rekreacyjny drugiej placówki, w Jezierniku, został wzbogacony o huśtawkę niedawno, bo w maju 2018 r.

 

Fundacja WRÓĆ w dwóch Ośrodkach Edukacyjno Rehabilitacyjno Wychowawczych w Jezierniku i Lasowicach Wielkich dzięki pracy  terapeutów i opiekunów odkrywa i poszerza możliwości prawie sześćdziesięciorga dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną i umysłową w stopniu znacznym i głębokim. W ramach Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich 30 dorosłych osób z zaburzeniami psychotycznymi uczestniczy w codziennych, wielokierunkowych zajęciach. Ośrodki Basenoterapii, Hipoterapii i Animaloterapii w Jantarze zapewniają dodatkowe zajęcia terapeutyczne i relaksacyjno-rozwojowe. Utworzone Centrum Rodzinnej Rekreacji jest propozycją nowoczesnej edukacji, terapii i rekreacji.

 

Ośrodek w Lasowicach Wielkich, którego dyrektorem jest mgr Anna Chmielewska, wyposażony jest w 6 sal przeznaczonych do prowadzenia zajęć  grupowych, gabinet  logoped, salę do kinezyterapii, pracownię fizykoterapii, gabinet  hydroterapii. Aktualnie z oferty edukacyjno-rehabilitacyjnej korzysta 28 podopiecznych, głównie z Malborka i okolic.

Fundacja organizuje dowóz podopiecznych do Lasowic Wielkich i odwozi ich do domów dzięki posiadanej bazie 7 busów.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-15:00.

 

 – Zawsze o 10:00 organizowane są autorskie zajęcia „porannego kręgu” – opowiada Anna Chmielewska. – Polegają na rozmowie o danym dniu, opowiadaniu swoich wrażeń, doświadczaniu w oparciu o bieżące wydarzenia. Poza tym codziennie odbywają się zajęcia rewalidacyjne. Do trzech razy w tygodniu podopieczni korzystają z sesji rehabilitacyjnych oraz hydroterapii, dwa razy w tygodniu natomiast mają możliwość skorzystania z hipoterapii oraz zajęć na basenie którą zapewniają Ośrodki Basenoterapii, Hipoterapii i Animaloterapii w Jantarze – wylicza.

 

Dyrektor OREW w Lasowicach Wielkich, mgr Anna Chmielewska, w gabinecie otwartym na cały ośrodek. W centrum wydarzeń, blisko podopiecznych i terapeutów.

 

Zespół terapeutów i dyrekcja dba o to, aby podopieczni mieli dużo wrażeń, atrakcji i jednocześnie możliwości przygotowania się do samodzielności. Organizują wyjazdy do kina, teatru oraz dbają o ciekawy program angażujący dzieci w dodatkowe zajęcia artystyczne. OREW w Lasowicach Wielkich posiada również osobną pracownię ceramiki oraz ogród, w którym podopieczni korzystają z hortiterapii.

Ośrodek posiada również dwie sale, w których dzieci spędzają czas przed zajęciami terapeutycznymi oraz po ich ukończeniu. Przed zajęciami korzystają z tzw. bawialni aktywizacyjnej, gdzie terapeuci zachęcają do różnego rodzaju aktywności. Po zajęciach terapeutycznych podopieczni mogą wyciszyć się w sali relaksacyjnej, gdzie prowadzona jest muzykoterapia i biblioterapia.

 

Ośrodek dba również o aktywne spędzanie wolnego czasu na zabawie i rehabilitacji jednocześnie. Podopieczni mają do dyspozycji plac zabaw przylegający do budynku. W 2016 roku został doposażony o huśtawkę integracyjną TERMA, która umożliwia jednoczesną zabawę opiekuna z osobą poruszającą się na wózku inwalidzkim.

 

Podczas zabawy na huśtawce integracyjnej podopiecznym podoba się najbardziej…czyli huśtanie – śmieje się Anna Chmielewska, dyrektor OREW w Lasowicach Wielkich. – To są wrażenia, których nie odczuwali nigdy wcześniej, jednocześnie o działaniu rehabilitacyjnym, ponieważ kołysanie powoduje stymulację przedsionkową. Huśtawka daje możliwość korzystania  z niej na wózku inwalidzkim, więc użytkowanie nie jest kłopotliwe dla terapeutów lub w ogóle wykluczone, z uwagi na konieczność wyjmowania dziecka z wózka, jak w przypadku huśtawki bocianiego gniazda – wyjaśnia.

 

Terapeuci w OREW w Lasowicach Wielkich zawsze nadzorują dzieci w trakcie zabawy na placu zabaw.

 

Najważniejsza jest zabawa – podkreśla Anna Chmielewska. – Na nasz plac przychodzą również zdrowe dzieci, a nasi podopieczni widzą, jak korzystają z urządzeń, z których oni nie mogą. Teraz mają też coś dla siebie – cieszy się. Widzimy również bardzo pozytywny aspekt integracji, bo dzieci zdrowe lub te bardziej sprawne ruchowo z naszego ośrodka, chętnie huśtają się z dziećmi na wózkach.

 

Huśtanie i zabawa z drugą osobą daje podopiecznym Ośrodka dużą frajdę.

 

 

 

Gabinet hydroterapii

Pracownia fizykoterapii

Sala do kinezyterapii