PLAC ZABAW DLA SENIORA?

Place zabaw oraz siłownie zewnętrzne dedykowane dla seniorów, czyli inaczej senioralne place zabaw lub strefy aktywności seniora to powstające coraz częściej miejsca w przestrzeni miejskiej, ale także przy ośrodkach opiekuńczych, przy sanatoriach oraz domach seniora. Wyposażone są w urządzenia przystosowane do wykonywania ćwiczeń rehabilitacyjnych oraz do podtrzymywania aktywności fizycznej oraz kontaktów społecznych seniorów.

 

Czasem place zabaw dla seniora tworzone są jako strefa aktywności dedykowana wyłącznie osobom starszym, ale także jako część/strefa większego, międzypokoleniowego placu zabaw.

Część seniorów jest sprawna fizycznie i będzie wykorzystywać urządzenia jako profilaktykę i możliwość podtrzymania aktywności fizycznej, część jednak mierzy się z niepełnosprawnością, skutkującą poruszaniem się na wózku inwalidzkim, przy balkoniku lub o kulach. Nie należy także zapominać o roli opiekuna w przypadku osoby niesamodzielnej, która w takiej strefie rekreacji także chce mieć możliwość interakcji z podopiecznym oraz pomocy w korzystaniu z urządzeń.

Inkluzywna strefa rekreacji powinna zakładać możliwość wykorzystania tej strefy przez każdego, bez względu na stopień sprawności – zarówno dla pełnosprawnych, jak i osób z niepełnosprawnością.

źródło: materiały Pro-Inclusionsschaukel

 

Społeczeństwo się starzeje

Starzejące się społeczeństwo to fakt. Osób powyżej 65 roku życia będzie przybywać. Zgodnie z danymi Eurostat, w 2019 r. ponad jedna piąta (20,3 %) ludności UE-27 miała co najmniej 65 lat. Przewiduje się, że odsetek osób w wieku 80 lat lub starszych w stosunku do liczby ludności UE-27 wzrośnie w okresie od 2019 do 2100 r. dwa i pół raza, z 5,8 % do 14,6 % (Źródło: Eurostat).

Oznacza to, że będzie wzrastało zapotrzebowanie na strefy aktywności seniorów, którzy jak najdłużej chcą zachować sprawność, aktywność i samodzielność.

 

 

Jakie formy rehabilitacji możliwe są na placu zabaw?

Kinezyterapia

Terapia ruchem osiągana poprzez wykonywanie określonych ćwiczeń. Szczególnie polecana w przypadku przebytych urazów oraz jako profilaktyka. Wspomaga krążenie, rozwija mięśnie i pomaga utrzymać prawidłową aktywność. Należy pamiętać o projektowaniu wyposażenia strefy aktywnego seniora w sposób pozwalający na wykonywanie ćwiczeń o różnym poziomie sprawności, aby osoby w różnym stanie fizycznym były w stanie znaleźć możliwość wykonywania ćwiczeń w sposób dostosowany do swojego stanu zdrowia.

 

Rehabilitacja neurologiczna

Rehabilitacja neurologiczna na placu zabaw oznacza usprawnienie procesów poznawczych, a także profilaktykę i wspomaganie przeciwdziałania demencji. To także poprawianie koordynacji ruchów oraz możliwość prowadzenia rehabilitacji np. po przebytych udarach lub w przypadku stwardnienia rozsianego. Korzystanie z urządzeń o różnym poziomie trudności daje możliwość dostosowania do stanu zdrowia podopiecznego.

 

Poczucie włączenia do społeczeństwa

Inaczej rehabilitacja społeczna. Aktywne spędzanie czasu w przestrzeni miejskiej to okazja do spotkań i kontaktów społecznych, motywacji do nawiązywania interakcji i poznawania nowych ludzi.

 

Gdzie powinny powstawać place zabaw dla seniorów?

Patrząc na statystyki w kontekście starzenia się społeczeństw oraz wymóg inkluzywności, place zabaw dla seniorów powinny powstawać przede wszystkim w przestrzeni miejskiej jako ogólnodostępne obiekty stosunkowo niedaleko od miejsc zamieszkania seniorów. Poza tym powinny być lokalizowane jako tzw. specjalne strefy aktywności przy ośrodkach opiekuńczych, przy sanatoriach oraz domach seniora jako stworzenie przestrzeni do rehabilitacji na świeżym powietrzu. Taka forma spędzania czasu będzie nie tylko atrakcyjna dla podopiecznych, ale także wygodniejsza dla terapeutów, którzy mogą realizować terapię poza tradycyjną salą do rehabilitacji.

żródło: materiały Pro-Inklusiosschaukel

 

Czym jest inkluzywność?

To otwartość uwzględniająca doświadczenia i potrzeby różnych mniejszości, w tym także osób z niepełno­sprawnościami. To stworzenie warunków i możliwości uczestnictwa każdego, niezależnie od poziomu sprawności, przekonania czy płci. Przeciwieństwem inkluzywności jest wykluczenie, które ma miejsce aktualnie na większości placów zabaw.

Inkluzywność to:

  • oszczędność – montuje się jeden zestaw urządzeń dla wszystkich
  • spełnienie wymagań projektowania uniwersalnego oraz standardów dostępności

możliwość zabawy dla dzieci, które dotychczas nie mogły jej doświadczyć na równi z innymi