Plac zabaw przy placówce integracyjnej

Szkoła lub przedszkole integracyjne posiada odpowiednio dostosowaną infrastrukturę w budynku. Plac zabaw stosunkowo rzadko daje możliwość zabawy dzieciom o różnym poziomie sprawności – a powinien.

 

Czy każdy plac zabaw musi być dostępny?

Tak! Każde dziecko ma prawo do zabawy, ma również taką potrzebę, niezależnie od poziomu sprawności. Potrzebuje jednak miejsca, gdzie będzie to możliwe. Konwencja ONZ o Prawach Dziecka mówi, że "Wszystkie dzieci psychicznie lub fizycznie niepełnosprawne powinny mieć zapewnioną pełnię normalnego życia w warunkach gwarantujących im godność, ułatwiających aktywne uczestnictwo dziecka w życiu społeczeństwa. Dzieci mają prawo do wypoczynku i czasu wolnego, do uczestniczenia w zabawach i zajęciach rekreacyjnych". (Art. 23 i 31 Konwencji). Niestety, w praktyce zapisy te stosowane są tylko w odniesieniu do dzieci pełnosprawnych.

Plac zabaw o zróżnicowanym poziomie trudności i wyposażony w odpowiednie urządzenia pozwoli realizować nie tylko marzenia, ale także prawo. Integracyjny plac zabaw to miejsce dla wszystkich, pełnosprawnych i z niepełnosprawnością, bez podziałów, wykluczenia i granic, podobnie jak szkoły i przedszkola integracyjne.

 

Czy dzieci bez niepełnosprawności mogą korzystać z urządzeń integracyjnych?

Oczywiście! Urządzenia integracyjne dają możliwość korzystania wszystkim dzieciom, niezależnie od ich poziomu sprawności. Warto natomiast uważać, żeby nie kupować urządzeń dedykowanych wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością, bo takie urządzenia wykluczają możliwość korzystania z niego przez osoby pełnosprawne. Bardzo częstym błędem jest montaż takich urządzeń na ogólnodostępnych placach zabaw w nadziei spełnienia kryterium dostępności.

Tylko urządzenia integracyjne, czyli projektowane z myślą o wszystkich użytkownikach dają możliwość bezpiecznej, ciekawej i równej zabawy i takie powinny znajdować się w szkołach i przedszkolach z oddziałami integracyjnymi.

Urządzenia integracyjne to:

  • oszczędność – montuje się jeden zestaw urządzeń dla wszystkich
  • spełnienie wymagań projektowania uniwersalnego oraz standardów dostępności
  • możliwość zabawy dla dzieci, które dotychczas nie mogły jej doświadczyć na równi z innymi

 

 

Rehabilitacja ukryta w zabawie

Wartością dodaną urządzeń integracyjnych są ich funkcje rehabilitacyjne. To okazja dla osób z niepełnosprawnościami, by podczas zabawy poprawiać swoje funkcje ruchowe, poznawcze, społeczne oraz sensoryczne.

  1. Kinezyterapia

             Terapia ruchem, poprzez wykonywanie ćwiczeń rehabilitacyjnych, szczególnie ważnych przy dążeniu do powiększania zakresów ruchu, lepszej kontroli ruchu, poprawianiu koordynacji.

  1. Rehabilitacja neurologiczna

             Usprawnienie procesów poznawczych, edukacyjnych. Poprawianie koordynacji ruchów, koordynacji oko-ręka.

  1. Poczucie włączenia do społeczeństwa

             Okazja do spotkań i kontaktów społecznych na równi z innymi dziećmi.

 

Czym jest inkluzywność?

To otwartość uwzględniająca doświadczenia i potrzeby różnych mniejszości, w tym także osób z niepełnosprawnościami. To stworzenie warunków i możliwości do uczestnictwa każdego, niezależnie od poziomu sprawności, przekonania czy płci. Przeciwieństwem inkluzywności jest wykluczenie, które ma miejsce aktualnie na większości placów zabaw.