Urządzenia integracyjne w Budżetach Obywatelskich

Budżet Obywatelski to forma dialogu z mieszkańcami i zaproszenie do włączenia w podejmowanie decyzji o tym, jak zmienia się miasto. To także doskonała okazja do doposażenia lub budowy nowych przestrzeni rekreacyjnych. Warto złożyć więc projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego na integracyjny plac zabaw, bo zabawa powinna być dostępna dla wszystkich dzieci w równym stopniu.

 

Projekty składane w ramach Budżetów Obywatelskich, które są uruchamiane w większości dużych miast w Polsce mogą dotyczyć różnych inicjatyw, które są ważne dla obywateli. Obserwując liczbę placów zabaw w miastach, które wymagają remontu, przebudowania i dostosowania do aktualnych norm i wymagań względem bezpieczeństwa, warto składać takie wnioski właśnie w ramach BO.

Jeżeli chciałbyś spróbować złożyć projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego na integracyjny plac zabaw i potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z nami!

 

Projektowanie uniwersalne

Przygotowując koncepcję placu zabaw, należy wziąć pod uwagę potrzeby wszystkich dzieci, nie tylko pełnosprawnych. We wnioskach składanych do BO pojawia się kryterium dotyczące określenia, czy projekt jest dostępny dla wszystkich mieszkańców. Dotyczy to projektowania uniwersalnego, czyli takiego sposobu projektowania, gdzie potrzeby osób z deficytami w zakresie percepcji lub mobilności są uwzględniane i znajdują odzwierciedlenie w rozwiązaniach wdrażanych w danym miejscu.

Projektowanie uniwersalne nie oznacza projektowania dla osób z niepełnosprawnościami! Chodzi w nim o projektowanie w taki sposób, aby każdy z potencjalnych użytkowników mógł i miał z czego korzystać w takiej przestrzeni. Aktualnie najczęściej to osoby z niepełnosprawnościami są wykluczane, ale jeżeli zaczniemy projektować wszystko tylko zgodnie z ich potrzebami, wykluczone staną się osoby pełnosprawne. W projektowaniu uniwersalnym chodzi o szukanie kompromisów i myślenie o każdej potencjalnej grupie odbiorców.

W kontekście placu zabaw w pierwszej kolejności jest to projektowanie bez barier architektonicznych, czyli wysokich krawężników, schodów, nierównych, wąskich przejść, stromych podjazdów (bardziej niż 5%) oraz miejsc potencjalnie niewygodnych i niebezpiecznych dla osób o ograniczonej mobilności (osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, o kulach, przy balkonikach, osoby starsze).

Nawierzchnia na ciągach komunikacyjnych i wokół urządzeń determinuje możliwość wstępu osób z niepełnosprawnością ruchową na plac zabaw. Nawet jeżeli pojawią się na nim urządzenia dedykowane tej grupie użytkowników, a zostaną zamontowane na piasku, nikt z niepełnosprawnością nie będzie mógł się do nich dostać i bezpiecznie skorzystać.

Jeżeli kwestia dostępu do placu zabaw jest właściwie przemyślana, czas przeanalizować montowane urządzenia. Większość z tych montowanych na placach zabaw nie jest przeznaczona dla użytkowników o różnym poziomie sprawności. Należy wybierać takie, które są odpowiednie dla użytkowników zarówno pełnosprawnych, jak i tych z niepełnosprawnością, a także zadbać o odpowiedni, pozbawiony barier dostęp do nich.

Poza tym to zapewnienie miejsca na odpoczynek, które może mieć wyraz w montażu ławek dostępnych, czyli takich, które są przyjazne osobom o różnych niepełnosprawnościach, a także pełnosprawnych.

 

Ogólnomiejski czy dzielnicowy?

W ramach budżetów obywatelskich można składać pomysły na projekty dzielnicowe i ogólnomiejskie. Dzielnicowe, jak sama nazwa wskazuje, dotyczą tylko danej dzielnicy, a ogólnomiejskie całego obszaru miasta. Przed składaniem wniosku warto sprawdzić, jaki budżet został przeznaczony na realizację projektów w danej dzielnicy, ponieważ wartość pomysłu w ramach budżetu obywatelskiego nie może go przekraczać.

Przed złożeniem wniosku należy też wydrukować i uzupełnić listę poparcia, czyli zebrać podpisy osób z danej dzielnicy lub całego obszaru miasta w przypadku projektów ogólnomiejskich w liczbie wskazanej przez dane miasto.

 

Doposażenie czy nowy plac zabaw?

W ramach budżetu obywatelskiego można składać projekty zarówno o budowę nowego placu zabaw, jak i doposażenie istniejącego. Doposażenie zazwyczaj wymaga mniejszych nakładów środków, a pozwala odświeżyć plac zabaw lub otworzyć go na potrzeby osób o różnym poziomie sprawności.

Jeżeli ma to być doposażenie, należy sprawdzić, czy na danym terenie istnieje miejsce nie tylko na urządzenie, ale także na jego wymaganą strefę bezpieczeństwa oraz zagospodarowanie dostępu do urządzenia. Jak sprawdzić, jaka jest wymagana strefa bezpieczeństwa dla wybranego urządzenia? Najprościej szukając w karcie technicznej na stronie producenta. Jest to jedna z wymaganych normą informacji, jakie producent powinien podać w celu zaplanowania miejsca na urządzenie.

Doposażenie jest możliwe także w sytuacjach, gdy na placu zabaw są urządzenia wymagające już demontażu, czyli stare i zniszczone. W ich miejsce możliwy jest prawdopodobnie montaż nowych. W tym celu należy także sprawdzić strefy bezpieczeństwa, czy nie będą one nachodzić na strefy bezpieczeństwa urządzeń sąsiadujących lub w przypadku niektórych urządzeń, na ciągi komunikacyjne.

Bardzo ważną kwestią w przypadku doposażenia jest także obecność nawierzchni umożliwiającej dostęp do placu zabaw osobom o ograniczonych możliwościach ruchowych. Jeżeli plac zabaw jest na wzniesieniu, a prowadzą do niego wyłącznie schody, należy uwzględnić też budowę podjazdu.

Budowa nowego placu zabaw w ramach budżetu obywatelskiego to większe wyzwanie. Jeżeli wniosek o jego powstanie składany jest jako projekt ogólnomiejski, budżet zazwyczaj jest większy niż w ramach projektów dzielnicowych. Aby złożyć wniosek o nowy plac zabaw należy sprawdzić, czy na danym terenie jest to możliwe oraz ustalić, kto jest właścicielem działki i czy nie ma innych planów względem tej lokalizacji.

 

Promocja

Złożenie projektu to jeszcze nie koniec jego drogi. Następnie odbywa się weryfikacja formalna oraz merytoryczna projektów, we współpracy z autorem urząd pracuje nad poprawieniem ewentualnych błędów. Jeżeli wszystkie projekty są gotowe, uruchamiane jest głosowanie mieszkańców.

Żeby pozyskać głosy mieszkańców, warto zaplanować promocję danego projektu. Promocja może odbywać się na różne sposoby, ale musi być skierowana przede wszystkim do grupy docelowej, czyli planowanych beneficjentów projektu. Może to być promocja praktycznie bezkosztowa, realizowana przez portal Facebook, poprzez organizowanie spotkań czy warsztatów, ale także można wziąć pod uwagę przygotowanie ulotek lub plakatów.

Im więcej osób dowie się o projekcie i zechce zagłosować na niego, tym większe szanse na powodzenie i realizację.

 

Jeżeli chciałbyś spróbować złożyć projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego na integracyjny plac zabaw i potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z nami!