Wnioski o dofinansowanie

Istnieje wiele możliwości znalezienia finansowania zarówno na doposażenie, jak i budowę nowego placu zabaw.

Pomagamy w wyborze najlepszej opcji oraz w przygotowaniu wsadu merytorycznego do wniosku o dofinansowanie.

 

 

Dostępna Przestrzeń Publiczna PFRON

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/dostepna...

Zapraszamy do kontaktu w kontekście programu PFRON Dostępna Przestrzeń Publiczna.

Oferujemy pomoc w przygotowaniu wniosku oraz projektu integracyjnego placu zabaw.

 

Fundusze UE

Poszukiwanie aktualnych programów w ramach funduszy UE można rozpocząć od weryfikacji aktualnych konkursów poprzez wyszukiwarkę online: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/

O aktualnie prowadzonych projektach można dowiedzieć się również osobiście lub telefonicznie w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich. Aby sprawdzić, gdzie znajdują się takie punkty, można wejść na stronę: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – inicjatywa „LEADER”

Lokalne Grupy Działania (LGD) - www.ksow.pl

Inkubator wielkich jutra - http://www.inkubatorwielkichjutra.pl

 


Fundusze dla NGO

Warto obserwować regularnie wyszukiwarkę funduszy dla organizacji pozarządowych:

https://fundusze.ngo.pl/aktualne

 

Budżety obywatelskie

Budżet obywatelski, inaczej partycypacyjny to demokratyczny proces dyskusji i podejmowania decyzji, w którym mieszkańcy gminy lub miasta decydują o tym, w jaki sposób wydawać część środków z jej budżetu w ramach zgłoszonych wcześniej projektów przygotowanych przez obywateli.

Budżety obywatelskie są aktualnie cyklicznie, corocznie uruchamiane już w ponad 70-ciu miastach i gminach.

Warto składać wnioski w ramach Budżetów Obywatelskich na doposażenie i tworzenie integracyjnych placów zabaw!