Wady postawy

Trójpłaszczyznowa terapia skolioz w pozycji leżącej
TRÓJPŁASZCZYZNOWA TERAPIA SKOLIOZ W POZYCJI SIEDZĄCEJ