SKOL-AS Leżący

Skol-as

Urządzenie do trójpłaszczyznowej terapii skolioz
Więcej informacji
SKOL-AS Leżący

Szkolenia

Akredytowane przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii
Sprawdź najbliższy termin

Terapia

 • Czym jest skolioza?

  W literaturze wspomina się o następujących przyczynach:

  • nieprawidłowym ustawieniu miednicy i kończy dolnych,
  • ograniczeniu zdolności kontroli ciała w warunkach działającej siły grawitacji,
  • mechanizm sprzężenia wyprzedzającego
  schowaj
  Czym jest skolioza?
  Skolioza to skrzywienie trójpłaszczyznowe kręgosłupa, którego kąt wynosi powyżej 10 o w skali Cobba. Może rozwinąć się w płaszczyźnie czołowej (boczne skrzywienie kręgosłupa), ale również skrzywienie w płaszczyźnie strzałkowej (kifoskolioza) oraz w płaszczyźnie poziomej. zobacz video
  Zalecenia SOSORT
  SOSORT to międzynarodowe towarzystwo naukowe zajmujące się deformacjami krę- gosłupa, w tym skoliozą idiopatyczną. Jednym z podstawowych zadań towarzystwa jest dostarczanie wszystkim profesjonalistom zaangażowanym w zachowawcze leczenie chorych ze skoliozą idiopatyczną rekomendacji diagnostyczno-terapeutycznych. więcej mniej
  Zalecenia SOSORT

  W proponowanej metodyce terapii zostały uwzględnione wytyczne i zalecenia opracowane przez SOSORT (Society on Scoliosis Orthopedic and Rehabilitation Treatment).

  • Najważniejszym elementem kinezyterapii skolioz są ćwiczenia czynne prowadzące do trójpłaszczyznowej korekcji deformacji. Prowadzenie fizjoterapii w skoliozach powinno wynikać z przyjęcia jednej z najbardziej prawdopodobnych teorii wyjaśniającej etiologię tego schorzenia, czyli zaburzeń równowagi nerwowo-mięśniowej.
  • Leczenie zachowawcze powinno zatrzymać progresje skrzywienia, zapobiegać dysfunkcji układu oddechowego, zabezpieczyć dziecko przed ewentualnymi bólami kręgosłupa w przyszłości i poprawić sylwetkę poprzez korekcję postawy.
  • Należy poprzez ćwiczenia doprowadzić do stabilizacji skorygowanej pozycji.
  schowaj
 • Jaki jest cel metodyki SKOL-AS?
  Korekcja przy użyciu metody i aparatu SKOL-AS wskazana jest dla dzieci i młodzieży, u których skrzywienie zawiera się między 6o a 40o (kąt wg Cobba). Aparat SKOL-AS umożliwia zastosowanie i wykorzystanie postępowania treningowego w metodyce korekcji skolioz - co pozwala wypracować u dziecka utrwalone zmiany adaptacyjne i zmienić możliwości, nawyki i funkcje ruchowe w kierunku reedukacji wzorców ruchowych z nieprawidłowych na prawidłowe. więcej mniej
  Jaki jest cel metodyki SKOL-AS?

  Terapia skolioz w oparciu o metodykę SKOL-AS bazuje na analizie patomechaniki i patofizjologii skrzywień kręgosłupa. Polega ona na czynnej, segmentarnej korekcji skrzywienia, a następnie stabilizacji uzyskanego stanu

  Metodyka ćwiczeń procesu reedukacji postawy za pomocą aparatu SKOL-AS została opracowana na podstawie przedstawionych poniżej wytycznych:

  1. Uświadomienie dziecku wady.

  2. Nauczenie korygowania wady przez opanowanie globalnej korekcji.

  3. Wytworzenie możliwości i umiejętności długotrwałego utrzymania skorygowanej postawy.

  4. Wyrobienie nawyku prawidłowej postawy na zasadzie odruchowej ("bez udziału świadomości").

  schowaj
 • Ogólne założenia metodyczne SKOL-AS
  Metodyka terapii skolioz oparta jest na zasadzie trójczynnikowości, trójpłaszczyznowości oraz trójetapowości. więcej mniej
  Ogólne założenia metodyczne SKOL-AS

  Trójczynnikowość

  • Oddziaływanie na bierny układ stabilizujący
  • Oddziaływanie na czynny układ stabilizujący
  • Oddziaływanie kontrolujące przez OUN

  Trójpłaszczyznowość

  • Wg wskazań SOSORT

  Trójetapowość

  • Ćwiczenia w pozycji leżącej
  • Ćwiczenia w pozycji siedzącej a. na podłożu stabilnym, b. na podłożu niestabilnym
  • Ćwiczenia w pozycji stojącej i w lokomocji

  Oparcie metodyki korekcji na konsekwentnej realizacji ćwiczeń wg zasad treningu sportowego z odpowiednią jego modyfikacją i indywidualizacją, pozwala na wytworzenie możliwości i umiejętności poprawnego ruchu.

  • A. Wytrzymałość Wytrzymałość siłowa Siła Szybkość względna wymagana w poprawności wykonywanych ruchów i czynności.
  • B. Stosowanie ćwiczeń wg zasady WUS – wszechstronne - ukierunkowane - specjalne.
  SKOL-AS Leżący
  SKOL-AS Siedzący
  schowaj
 • Terapia skolioz w etapach
  Metodyka SKOL-AS jest jedną z nielicznych opisanych form terapeutycznych, oddziałujących kompleksowo na bierny i czynny mechanizm stabilizujący kręgosłupa, a także na układ nerwowy sprawujący kontrolę nad tymi strukturami. więcej mniej
  Terapia skolioz w etapach

  I etap

  Podstawowy etap korekcji skrzywienia (pozycja leżąca). Jego zadania to:

  • stymulowanie struktur OUN w celu zwiększenia aktywności wyhamowanej puli motoneuronów oraz systemu gamma zaopatrującego wrzeciona mięśniowe,
  • eliminowanie biomechanicznych uwarunkowań w biernym mechanizmie stabilizującym, przyczyniających się do progresji skrzywienia,
  • przywrócenie równowagi między mięśniami i strukturami okołokręgosłupowymi, zlokalizowanymi po wypukłej i wklęsłej stronie skrzywienia,
  • odbudowa funkcji i struktury mięśni I i II układu odniesienia i ich współpracy,
  • przywrócenie prawidłowej kontroli motorycznej,

  II etap

  Zasadniczy etap korekcji funkcjonalnej w pozycji siedzącej, na stabilnym i niestabilnym podłożu, składający się z:

  • reedukacji postawy – łącząc trójpłaszczyznową czynno-bierną korekcję z technikami stymulacji proprioceptywnej, a także wykorzystując sprzężenie zwrotne (biofeedback), dążymy do zaprogramowania w OUN nowego wzorca prawidłowej postawy,
  • korekcji i autokorekcji w pozycjach wysokich.

  III etap

  Ćwiczenia w pozycji stojącej:

  • Ćwiczenia w pozycji stojące – pojedyncze ruchy,
  • Ćwiczenia w pozycji stojącej na niestabilnym podłożu i w chodzie.
  schowaj

Znajdź specjalistę

lub zobacz listę wszystkich placówek schowaj listę wszystkich placówek

Autorzy metodyki

 • mgr Andrzej Stolarz
  mgr Andrzej Stolarz
  Pomysłodawca urządzenia SKOL-AS i współautor metodyki korekcji skolioz z wykorzystaniem tego urządzenia. Fizjoterapeuta, wieloletni pracownik Nadmorskiego Centrum Medycznego w Gdańsku oraz placówek medycznych specjalizujących się w korekcji skolioz.

  Ukończył kursy PNF, SET, FED oraz Lenhert-Schroth, co przyczyniło się do dokładnego poznania patomechaniki i terapii bocznych skrzywień kręgosłupa. Był przez wiele lat fizjoterapeutą reprezentacji Polski i klubów sportowych. Te solidne podstawy teoretyczne i wieloletnia praktyka pozwalają uważać go za jednego z najlepszych specjalistów i konsultantów w swojej dziedzinie. Od lat sprawuje opiekę metodyczną nad praktykami studentów kierunku fizjoterapia. Współpracując z Wydziałem Mechaniki Politechniki Gdańskiej, zainicjował skonstruowanie nowych, oryginalnych urządzeń wykorzystywanych w rehabilitacji. Jest autorem dwóch patentów zarejestrowanych w Niemczech. Był przewodniczącym Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Odznaczony Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem.

  więcej mniej
 • prof. ndzw dr hab. Andrzej Suchanowski
  prof. ndzw dr hab. Andrzej Suchanowski
  Współautor metodyki korekcji skolioz z wykorzystaniem aparatu SKOL-AS. Przez ponad 30 lat prowadził gabinet terapii naturalnej, stosując wiele własnych, oryginalnych metod korekcji bocznych skrzywień kręgosłupa oraz usprawniania w przypadkach dysfunkcji narządu ruchu.

  Ponad 30 lat był pracownikiem naukowo-dydaktycznym AWFiS w Gdańsku, a od 6 lat Kliniki Rehabilitacji UM w Białymstoku. Odbył staże naukowe i praktykę w instytucjach chiropraktycznych i rehabilitacyjnych w USA. Jest autorem i współautorem 5 monografii oraz ponad 150 artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych z zakresu fizjologii wysiłku i wypoczynku, teorii sportu, fizjoterapii i odnowy biologicznej. Wypromował 4 doktoraty, był recenzentem prac habilitacyjnych i doktorskich w kraju i za granicą. Przez wiele lat współpracował z polskimi reprezentacjami narodowymi i olimpijskimi w obszarze badań i analiz fizjologicznych oraz fizjologii i odnowy biologicznej. Przez ponad 30 lat prowadził gabinet terapii naturalnej, stosując wiele własnych, oryginalnych metod korekcji bocznych skrzywień kręgosłupa oraz usprawniania w przypadkach dysfunkcji narządu ruchu. Jest autorem patentu na pas korekcyjny. Był członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii oraz przewodniczącym jego gdańskiego oddziału. Obecnie jest profesorem na Wydziale Fizjoterapii Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego.

  więcej mniej

Opinie i wyniki

Przykłady efektów korekcji skoliozy z wykorzystaniem urządzenia SKOL-AS

8 miesięcy ćwiczeń po dwa razy w tygodniu w aparacie SKOL-AS w pozycji leżącej oraz siedzącej. Starania 13-letniej pacjentki ze skoliozą zaowocowały zmniejszeniem skrzywienia kręgosłupa, mierzonego w skali Cobba, z 20 do mniej niż 2 stopni. Badania RTG również potwierdzają, że skolioza obecnie już nie występuje.

Efekt korekcji skoliozy z wykorzystaniem metodyki i urządzenia SKOL-AS

Korekcja skoliozy to proces długotrwały, wymagający dyscypliny pacjenta i teraoeuty. Placówka VITAMED Pleszew przestawia swoje wybrane wyniki w zakresie prowadzenia terapii z wykorzystaniem aparatu SKOL-AS w terapii skojarzonej.

SKOL-AS w przychodni morskiej w Gdyni

Największym atutem Przychodni Morskiej jest kompleksowość świadczonych usług oraz doświadczony, wysoko wykwalifikowany zespół terapeutów. Mając na uwadze niekorzystne tendencje w zakresie rozwoju wad postawy, a w tym również skrzywień kręgosłupa wśród dzieci, placówka prowadzi również terapię skolioz z wykorzystywaniem aparatu SKOL-AS.

Aparat SKOL-AS w codziennej pracy terapeuty

O rosnącym problemie skolioz wśród dzieci, efektach korekcji z wykorzystaniem aparatu SKOL-AS oraz podejściu do pacjenta opowiada mgr fizjoterapii, Joanna Rzepecka, prowadząca prywatny gabinet rehabilitacji REHUS w Gdańsku.

Czy skolioza to choroba?

Zdiagnozowanie skoliozy u dziecka brzmi jak koszmar. Niestety coraz częściej występujący, bo liczba zdiagnozowanych skolioz wśród dzieci rośnie. Już utrwalające się pozycje ułożeniowe u niemowlęcia mogą zwiastować problemy z postawą. Diagnoza jednak to nie wyrok, a konieczność podjęcia działań zapobiegawczych. Dziecko ze skoliozą to ciągle to samo dziecko, które chce aktywności ruchowej i kontaktu z rówieśnikami. Działajmy więc zdecydowanie, ale przede wszystkim mądrze.

Profilaktyka skolioz

Lepiej zapobiegać powstaniu skoliozy niż mierzyć się z koniecznością jej korekcji. Profilaktyka ma ogromne znaczenie, tym bardziej, że wady postawy zaczynają stawać się globalnym problemem dotyczącym coraz większej liczby dzieci. O zapobieganiu i wczesnym diagnozowaniu skoliozy opowiada mgr Teresa Komosa, specjalista fizjoterapii I i II stopnia, konsultant wojewódzki fizjoterapii 2003-2011.

Skoliozę trzeba korygować!

Gdy pada diagnoza: boczne skrzywienie kręgosłupa, to nie koniec świata. Jak wynika z doświadczeń specjalisty terapii skolioz, Daniela Kawki z gabinetu Fizjo Pasja w Bielsku-Białej, efekty, jakie udaje się osiągać, często dobrze rokują lub są wręcz bardzo pozytywne – jak zmniejszenie skrzywienia o prawie 20% po 4 miesiącach terapii aparatem SKOL-AS u 10-letniej pacjentki.

Konferencja "Rehabilitacja wczoraj, dziś i jutro"

Podczas konferencji "Rehabilitacja wczoraj, dziś i jutro" został wygłoszony wykład "Zastosowanie metody SKOL-AS w pozycjach leżącej i siedzącej w terapii niskostopniowych skolioz", będący podsumowaniem programu badawczego, który był prowadzony przez Centrum Rehabilitacji HUMANUS w Olsztynie i dotyczył oceny skuteczności metody SKOL-AS u dzieci z niskostopniową skoliozą.

Publikacje

Urządzenia mechaniczne wykorzystywane w fizjoterapii dysfunkcji kręgosłupa

Pobierz
Zastosowanie metody biofeedbacku w terapii skolioz niskostopniowych. Praktyczna Rehabilitacja i Fizjoterapia

Pobierz
REPRINT Z REHABILITACJI W PRAKTYCE_SKOL-AS

Pobierz
Korekcja bocznych skrzywień kręgosłupa. Skojarzone postępowanie metodą S-E-T i aparatem SKOL-AS

dr hab. prof. nadzw. Andrzej Suchanowski, mgr Andrzej Stolarz, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Gdańsk 2011, ISBN: 978-83-62390-04-5

Kup
Metodyka korekcji bocznych skrzywień kręgosłupa przy użyciu aparatu SKOL-AS

dr hab. prof. nadzw. Andrzej Suchanowski, mgr Andrzej Stolarz, Wydawnictwo Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, Olsztyn 2013, ISBN: 978-83-89067-68-5

Kup
Functional conditions of three-dimensional correction of side curvatures of the spine

Baltic Journal Of Health and Physical Activity

dr hab. prof. nadzw. Andrzej Suchanowski, mgr Andrzej Stolarz

Pobierz
Trójczynnikowo-trójpłaszczyznowa korekcja bocznych skrzywień kręgosłup

Rehabilitacja w Praktyce

dr hab. prof. nadzw. Andrzej Suchanowski, mgr Andrzej Stolarz., wydanie

Pobierz
Poprawność metodyczna terapii bocznych skrzywień kręgosłupa i potwierdzenie jej skuteczności na podstawie wstępnych analiz RTG i rejestracji EMG

Zachęcamy do pobrania specjalnie przygotowanego reprintu, który zawiera dwa artykuły dot. aparatu i metodyki SKOL-AS, opublikowane na łamach Rehabilitacji w Praktyce wymienione powyżej, które ukazały się w 2013 i 2015 roku

Pobierz
Reedukacja postawy u dzieci z bocznym skrzywieniem kręgosłupa - przykłady ćwiczeń wykonywanych w pozycji siedzącej z wykorzystaniem aparatu „SKOL-AS”

Praktyczna Rehabilitacja i Fizjoterapia

listopad 2015

Pobierz
Skuteczność korekcji skolioz aparatem i metodą SKOL-AS stosowanymi w działaniach skojarzonych

Pobierz
Przykłady ćwiczeń korekcyjnych w pozycji siedzącej przy użyciu aparatu skol-as u pacjenta ze skrzywieniem w odcinku lędźwiowym

Pobierz

Parametry urządzenia

SKOL-AS leżący
Rozłożony

Wysokość (W): 210 mm
Szerokość (S): 550 mm
Długość (D): 1020 mm

Złożony

Wysokość (W): 800 mm
Szerokość (S): 550 mm
Długość (D): 830 mm

FAQ

Kto może być rehabilitowany za pomocą metodyki i urządzenia SKOL-AS?

Korekcja przy użyciu metody i aparatu SKOL-AS wskazana jest dla dzieci i młodzieży, u których skrzywienie zawiera się między 6 o a 40 o (kąt wg Cobba). Osoby takie będą zakwalifikowane do ćwiczeń po wstępnych badaniach antropometrycznych, wydolnościowych i sprawnościowych oraz nie mające przeciwwskazań lekarskich. W trakcie realizacji programu SKOL-AS będą systematycznie wykonywane badania kontrolne. W przyszłości przewidywane są programy SKOL-AS dla osób z większym stopniem skrzywienia.

Jak tworzy się nawyk postawy nieprawidłowej?

W stanach patologii np. w skoliozach równowaga ta zostaje zakłócona. Pomiędzy stanem czynnego napięcia mięśni, a kształtem kręgosłupa istnieje prosta zależność. Jeśli zmieni się stan napięcia mięśni - ulegnie zmianie kształt kręgosłupa i odwrotnie. Każda zmiana kształtu kręgosłupa powoduje zmianę w czynnym mechanizmie stabilizującym. Zmienione warunki anatomiczne w biernym i czynnym mechanizmie stabilizującym wpływają na pobudzenie receptorów. Receptory mięśniowe, wrażliwe są na skracanie i rozciąganie (wydłużanie) poszczególnych mięśni, a receptory stawowe, torebkowe, więzadłowe informują o ustawieniu poszczególnych stawów. Te zmienione informacje z proprioceptorów o położeniu liniowym i kątowym w przestrzeni są przekazane do OUN, gdzie porównywane są one z zakodowanym tam programem. Jeśli patologia taka trwa długo, to utworzy się nawyk – postawy nieprawidłowej.

Gdzie można dowiedzieć się, jakie są założenia terapii aparatem SKOL-AS?

Podczas szkoleń „Innowacyjność w korekcji skolioz – metodyka i aparatura SKOL-AS” , prowadzonych przez autorów metodyki korekcji skolioz: dr hab. prof. nadzw. Andrzeja Suchanowskiego oraz mgr Andrzeja Stolarza. Realizowane są w formie wykładów oraz części praktycznej, obejmujące w sumie 2 dni szkoleniowe.

Część teoretyczna, prowadzona przez dr hab. prof. nadzw. Andrzeja Suchanowskiego, obejmuje wykłady dotyczące m.in. zakresu funkcji ruchowych człowieka, morfofizjologii czynnego i biernego mechanizmu stabilizującego kręgosłupa, neurofizjologicznych uwarunkowań tworzenia nawyków ruchowych oraz zasad trójczynnikowej korekcji bocznych skrzywień kręgosłupa.

Podczas warsztatów praktycznych, prowadzonych przez mgr Andrzeja Stolarza, uczestnicy uczyć się będą o zasadach pomiarów i kontroli efektywności postępowania korekcyjnego w bocznych skrzywieniach kręgosłupa. Odbędzie się również demonstracja i pokaz przykładów ćwiczeń uwzględniających biomechaniczne aspekty zmian biernego i czynnego mechanizmu stabilizacji kręgosłupa. Uczestnicy zapoznają się również z budową i funkcjonowaniem aparatu SKOL-AS oraz procedurą zastosowania nowej konstrukcji aparatu w korekcji dysfunkcji kręgosłupa.

Po zakończeniu zajęć, jako materiały szkoleniowe, uczestnicy otrzymują monografię autorstwa prowadzących dot. metodyki SKOL-AS.

Kim są autorzy metodyki terapii skolioz przy pomocy aparatu SKOL-AS?

prof. nadzw. dr hab. Andrzej Suchanowski – absolwent AWF w Warszawie, ukończył specjalizację z rehabilitacji w Konstancinie i Otwocku oraz studia podyplomowe z wychowania fizycznego specjalnego w AWF w Poznaniu oraz specjalistyczny kurs z rehabilitacji kardiologicznej w Centrum Doskonalenia Lekarzy w Warszawie. Następnie pracował w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu. Ponad 30 lat był pracownikiem naukowo-dydaktycznym AWFiS w Gdańsku, a od 6 lat Kliniki Rehabilitacji UM w Białymstoku. Odbył staże naukowe i praktykę w instytucjach chiropraktycznych i rehabilitacyjnych w USA. Jest autorem i współautorem 5 monografii oraz ponad 150 artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych z zakresu fizjologii wysiłku i wypoczynku, teorii sportu, fizjoterapii i odnowy biologicznej. Wypromował 4 doktoraty, był recenzentem prac habilitacyjnych i doktorskich w kraju i za granicą. Przez wiele lat współpracował z polskimi reprezentacjami narodowymi i olimpijskimi w obszarze badań i analiz fizjologicznych oraz fizjoterapii i odnowy biologicznej. Przez ponad 30 lat prowadził gabinet terapii naturalnej, stosując wiele własnych, oryginalnych metod korekcji bocznych skrzywień kręgosłupa oraz usprawniania w przypadkach dysfunkcji narządu ruchu. Jest autorem patentu na pas korekcyjny. Był członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii oraz przewodniczącym jego gdańskiego oddziału. Obecnie jest profesorem wykładającym na Wydziale Fizjoterapii Olsztyńskiej Szkoły Wyższej.

mgr Andrzej Stolarz – absolwent WSWF w Gdańsku i AWF w Poznaniu. Fizjoterapeuta, wieloletni pracownik Nadmorskiego Centrum Medycznego w Gdańsku oraz placówek medycznych, specjalizujących się w leczeniu skolioz. Ukończył kursy PNF, SET, FED oraz Lehnert-Schroth, co przyczyniło się do dokładnego poznania patomechaniki i terapii bocznych skrzywień kręgosłupa. Był przez wiele lat fizjoterapeutą reprezentacji Polski i klubów sportowych. Te solidne podstawy teoretyczne i wieloletnia praktyka pozwalają uważać go za jednego z najlepszych specjalistów i konsultantów w swojej dziedzinie. Od lat sprawuje opiekę metodyczną nad praktykami studentów kierunku fizjoterapia. Współpracując z Wydziałem Mechaniki Politechniki Gdańskiej, zainicjował skonstruowanie nowych, oryginalnych urządzeń wykorzystywanych w rehabilitacji. Jest autorem dwóch patentów zarejestrowanych w Niemczech. Był przewodniczącym Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Odznaczony Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem.

Czy metodyka SKOL-AS uwzględnia międzynarodowe zalecenia terapii skolioz?

W proponowanej metodyce terapii zostały uwzględnione wytyczne i zalecenia opracowane przez SOSORT.

 • Najważniejszym elementem kinezyterapii skolioz są ćwiczenia czynne prowadzące do trójpłaszczyznowej korekcji deformacji.
 • Prowadzenie fizjoterapii w skoliozach powinno wynikać z przyjęcia jednej z najbardziej prawdopodobnych teorii wyjaśniającej etiologię tego schorzenia, czyli zaburzeń równowagi nerwowo-mięśniowej.
 • Leczenie zachowawcze powinno zatrzymać progresje skrzywienia, zapobiegać dysfunkcji układu oddechowego, zabezpieczyć dziecko przed ewentualnymi bólami kręgosłupa w przyszłości i poprawić sylwetkę poprzez korekcję postawy.
 • Należy poprzez ćwiczenia doprowadzić do stabilizacji skorygowanej pozycji.

Jeden z czołowych autorytetów – znawca problematyki leczenia skolioz w Niemczech, dyrektor Centrum Leczenia Skolioz w Bad Wildungen, dr K. Zielke uważa, że: indywidualne korygowanie odchyleń skoliotycznych wyłącznie za pomocą samych ćwiczeń wolnych jest niemożliwe.

Czym różni się metodyka SKOL-AS od innych metod?

Zaproponowana metoda postępowania jest jedną z nielicznych opisanych form terapeutycznych, oddziałujących kompleksowo na bierny i czynny mechanizm stabilizujący kręgosłupa, a także na układ nerwowy sprawujący kontrolę nad tymi strukturami. Przestrzegane są w niej zasady i możliwość realizacji założeń metodycznych obowiązujących w kinezyterapii.

Jakie metody terapeutyczne można wykorzystywać w ćwiczeniu na aparacie SKOL-AS?

Główną metodą terapeutyczną jest metodyka ćwiczeń, przygotowanej przez dr hab. prof. nadzw. Andrzeja Suchanowskiego oraz mgr Andrzeja Stolarza. Opiera się ona w pewnym stopniu o metodę Lehnert-Schroth oraz PNF. Specyfiką postępowania terapeutycznego SKOL-AS jest włączenie metodyk treningowych pozwalających efektywnie kształtować zarówno możliwości, jak i poprawność techniki ruchowej przy reedukacji postawy ciała.

Procesem przywracania długości i siły mięśni zajmują się praktycznie wszystkie dotychczas stosowane metody terapeutyczne. Niestety tylko nieliczne podejmują próby przywrócenia kontroli układu nerwowego nad prawidłowym funkcjonowaniem mięśni. Do nich należy właśnie system terapeutyczny SKOL-AS.

Jak przebiegają etapy korekcji skoliozy przy pomocy aparatu SKOL-AS?

1. Podstawowy etap korekcji skrzywienia (pozycje leżące)

2. Zasadniczy etap korekcji funkcjonalnej w pozycjach wysokich

 • reedukacja postawy
 • korekcja i autokorekcja w pozycjach wysokich
Czy w aparacie SKOL-AS stosuje się elektronikę?

​Nie. W aparacie SKOL-AS wykorzystuje się mechanikę, jako wspomaganie terapii skolioz oraz rozwiązanie techniczne umożliwiające aktywowanie i wykorzystanie mechanizmu bio-feedback do mobilizacji kontroli nerwowej w kontroli prawidłowości nauczanej korekcji.

Szkolenia

SKOL-AS leżący
Innowacyjność w korekcji skolioz – metodyka i aparatura SKOL-AS

W przypadku zakupu aparatu SKOL-AS, szkolenie dla jednego terapeuty jest w cenie urządzenia! Szkolenie akredytowane przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii.

Sprawdź najbliższy termin i poznaj metodykę oraz urządzenie SKOL-AS!

Sprawdź najbliższy termin