Ich sukces w rehabilitacji

Konkurs kierowany był do kierowników przychodni i klinik rehabilitacyjnych oraz lekarzy i rehabilitantów, prowadzących gabinety rehabilitacyjne, którzy chcieli zaprezentować swoje osiągnięcia na polu rehabilitacji. Celem konkursu było pokazanie trudności i problemów, z jakimi stykają się rehabilitanci każdego dnia oraz metod ich pokonywania, często nieszablonowych i opartych na doświadczeniu i zaangażowaniu.

W konkursie brały udział przesłane do organizatora opisy przypadków wraz z historią choroby pacjenta. Komisja konkursowa brała pod uwagę dobór metodyki rehabilitacji do stopnia skomplikowania przypadku, nieszablonowość metod rehabilitacji i ich skuteczność.  Opisywane przypadki były często skrajnie różne i trudne do porównania, ocenie podlegało więc przede wszystkim zaangażowanie pracowników, empatii i umiejętności nawiązania kontaktu z pacjentem.

Laureatem pierwszej nagrody jest Malborskie Centrum Rehabilitacji SUPERIUS, które przedstawiło bardzo obszerny, starannie udokumentowany bardzo trudny przypadek chorego, który uległ w Szwecji poważnemu wypadkowi. Niezwykle rozległe wewnętrzne obrażenia i krytyczny stan chorego sprawiły, że rehabilitacja trwa już 13 lat. W Malborskim Centrum Rehabilitacji pacjent korzysta z turnusów rehabilitacyjnych od początku roku 2012, gdzie przy zaangażowaniu pracowników osiąga ogromne postępy i po raz pierwszy stawia samodzielne kroki.

Opis: C:\Users\adaiz\Desktop\RELACJA z KONFERENCJI\www - konferencja\AKTUALNOŚCI\laureat konkursu\foto\1.png
mgr Teresa Komosa wraz z prezesem ośrodka SUPERIUS, Markiem Kaźmierczakiem odbierają nagrodę główną – aparat do rehabilitacji stawu skokowego i kolanowego AVIOR konstrukcji Łukasza Piekarskiego.

 

Wyróżnienie natomiast otrzymuje zgłoszenie pochodzące z Nowotomyskiego Centrum Rehabilitacji ROSMED, które zaprezentowało przypadek pacjenta z silnym bólem w okolicy stawu skokowego lewego,  będącego następstwem złamania kości piętowej lewej. Każda próba badania ruchu wywoływała silny ból, natomiast ruchomość stawu oceniono jako zerową. Terapia skojarzona trwała ok. 3 tygodnie. Dzięki niej pacjent odzyskał sprawność i mógł powrócić do pracy zawodowej.

Opis: T:\Produkty Medyczne\public\materiały na www - konferencja\AKTUALNOŚCI\laureat konkursu\foto\2.png

Opis: T:\Produkty Medyczne\public\materiały na www - konferencja\AKTUALNOŚCI\laureat konkursu\foto\3.png

Opis: T:\Produkty Medyczne\public\materiały na www - konferencja\AKTUALNOŚCI\laureat konkursu\foto\4.png

Opis: T:\Produkty Medyczne\public\materiały na www - konferencja\AKTUALNOŚCI\laureat konkursu\foto\5.png