OGŁOSZENIE WYNIKÓW - ZAPYTANIE OFERTOWE

Ogłoszenie wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego „Realizacja usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu prototypu urządzenia do korekcji skolioz w warunkach domowych oraz jego przetestowaniu wśród użytkowników końcowych” dot. projektu w ramach poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP" w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

 

W oparciu o zapytanie ofertowe zostały zgłoszone 2 oferty przesłane przez:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Katedra Fizjoterapii, Zakład Podstaw Fizjoterapii

ul. Techników 3

85-801 Bydgoszcz

 

oraz

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Katedra i Klinika Rehabiltacji

Wydział Nauk Medycznych

ul. Oczapowskiego 2

10-719 Olsztyn

 

Niniejszym ogłasza się, iż w oparciu o kryteria:

(1)       Cena – 80% wagi oceny      

(2)       Termin wykonania zamówienia ( w tygodniach) – 20% wagi oceny

 

wybrana została oferta przedstawiona przez:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Katedra i Klinika Rehabiltacji

Wydział Nauk Medycznych

ul. Oczapowskiego 2

10-719 Olsztyn

 

W/w oferta okazała się najkorzystniejsza, otrzymała 80 punktów w kategorii "Cena" oraz 19 punktów w kategorii "Czas realizacji". Wartość przedstawionej oferty wynosi 232 639 zł netto, 286 146 zł brutto, okres realizacji 50 tygodni.

Druga oferta, przedstawiona przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy otrzymała 60 punktów w kategorii "Cena" oraz 20 punktów w kategorii "Czas realizacji". Wartość przedstawionej oferty wynosiła 307 000 zł netto, 377 610 zł brutto, okres realizacji 48 tygodni.