Publikacja dot. metodyki i aparatu SKOL-AS

 

 

 

Streszczenie:

Wśród funkcji ruchowych, najistotniejsza jest funkcja ruchowa kręgosłupa. Jej prawidłowość gwarantowana jest przez poprawność współdziałania: biernego mechanizmu stabilizującego, czynnego mechanizmu stabilizacyjnego, a przede wszystkim przez sprawną kontrolę OUN. Ta trójczynnikowa zależność jest podstawą prawidłowości działania korekcyjnego. Zastosowanie trójpłaszczyznowego działania korekcyjnego (SOSORT) umożliwia aparat SKOL-AS. W pracy przedstawiono zasady metodyki treningowej jakie można i należy stosować w korekcji BSK, aby uzyskać trwały efekt tworzenia reedukacji prawidłowego wzorca ruchowego u dzieci z BSK. Podano przykład metodyki postępowania w korekcji skoliozy odcinka lędźwiowego przy zastosowaniu aparatu i metodyki SKOL-AS.

 

 

Pobierz artykuł tutaj.