Rusza II edycja ogólnopolskiego konkursu `Nasz sukces w rehabilitacji`

Opis: C:\Users\ZylMa\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\95CA4NV9\foto (2).png

 

 

Laureatem pierwszej edycji zostało Malborskie Centrum Rehabilitacji Superius za opisanie przypadku trudnej rehabilitacji pacjenta po wypadku samochodowym, który w następstwie ciężkich obrażeń nie był w stanie chodzić. Dzięki wysiłkom włożonym przez specjalistów z ośrodka, pacjent stawia samodzielne kroki. Takich przypadków jest więcej, opowiedzcie o nich!

 

Celem konkursu jest pokazanie trudności i problemów dot. procesu rehabilitacji, z jakimi stykają się rehabilitanci każdego dnia, wskazanie możliwości ich rozwiązywania. Zależy nam na stworzeniu możliwości zaprezentowania sukcesów związanych z prowadzeniem przypadku o problematycznej rehabilitacji z wykorzystaniem urządzeń rehabilitacyjnych. Jednocześnie, chcemy propagować pozytywne wzorce dot. kontaktu rehabilitanta z pacjentem i zaangażowania w proces rehabilitacyjny.

 

W Konkursie biorą udział przesłane do organizatora opisy przypadków wraz z krótką historią choroby pacjenta. Należy ukazać całość procesu rehabilitacji, wskazać trudności i metody ich pokonywania. Projekt zakończony powinien być porównaniem udokumentowanych wyników przed i po rehabilitacji oraz wnioskami, komentarzami i sugestiami odnośnie możliwości usprawnienia, poprawy metod. Opisy mogą być tworzone indywidualnie lub zespołowo.

 

Jury Konkursu będzie oceniało nadesłane opisy wg poniższych kryteriów:

a. Dobór metodyki rehabilitacji do stopnia skomplikowania przypadku 

b. Innowacyjność i nieszablonowość metod rehabilitacji

c. Skuteczność wybranych metod

d. Zaangażowanie pracowników, empatii i umiejętności nawiązania kontaktu z pacjentem

 

Pierwszą nagrodę w Konkursie stanowić będzie innowacyjny i uniwersalny aparat do kompleksowej rehabilitacji kończyny górnej PICTOR oraz szkolenie z obsługi aparatu do rehabilitacji skoliozy SKOL-AS potwierdzone certyfikatem dla 1 przedstawiciela jednostki. Przewidziano również wyróżnienia, które nagrodzone zostaną szkoleniem z obsługi aparatu do rehabilitacji skoliozy potwierdzone certyfikatem dla 1 przedstawiciela jednostki zgłaszającej opis.

 

Opisy należy przesyłać do 10 października za pomocą formularza dostępnego tutaj.

Regulamin dostępny jest tutaj.

Zapraszamy!