Terma partnerem na rzecz dostępności

Partnerstwo na rzecz dostępności to inicjatywa łącząca, ale także promująca rozwiązania, usługi i produkty dostępne dla wszystkich użytkowników. Terma Sp. z o.o. jako sygnatariusz, w ramach tego działania mówi o potrzebie zapewnienia dostępności na placach zabaw. Zabawa musi być dostępna dla każdego, niezależnie od poziomu sprawności!