Huśtawka integracyjna w ZSS nr 5 w Sopocie

Dzięki aktywności nauczycieli w ramach Stowarzyszenia ZADBA, Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Sopocie został doposażony o huśtawkę integracyjną TERMA.

 

hustawka

Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Sopocie jest placówką kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i deficytami. Celem działania jest pomoc we wszechstronnym rozwoju dzieci od najwcześniejszego okresu życia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i przedszkola, do momentu wkroczenia w dorosłość i samodzielność.

Nauczycielom realizującym podstawę programową, ale również i swoje autorskie programy nauczania przyświeca zdanie wielokrotnie powtarzane przez pedagoga Marię Grzegorzewską, które jest myślą przewodnią pracy w szkole „W przygotowaniu dzieci do życia trzeba dawać nie tylko światło, ale i ciepło”.

Dokładamy wszelkich starań, żeby dzieci czuły się kochane, akceptowane i szczęśliwe, rozwijając jednocześnie ich samodzielność, na ile jest to możliwe – podkreśla Katarzyna Słowik, nauczyciel ZSS nr 5 w Sopocie. – Przy nauczaniu i terapii dzieci z autyzmem nie stosujemy metody behawioralnej. Staramy się nadążać za dzieckiem, wspomagając jego rozwój indywidualnie dopasowanym programem – informuje.

Do ZSS nr 5 uczęszcza aktualnie 70 dzieci. To, co rodzice cenią najbardziej to kameralna atmosfera, małe klasy (od 2-8 dzieci) oraz bardzo dobrze wyposażone sale, połączone z dopasowanym do danego dziecka programem edukacyjno-terapeutycznym.

Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju i Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych "ZADBA" (po kaszubsku "troska") powstało na początku 2001 r. i nieustanne wspiera działania ZSS nr 5 w Sopocie. Założycielami Stowarzyszenia i jego aktywnymi członkami są nauczyciele ZSS nr 5, którzy w ramach tej dodatkowej działalności pozyskują środki, za które są w stanie zakupić nowoczesne wyposażenie do Szkoły oraz zorganizować warsztaty i projekty, pozwalające dzieciom na lepszy rozwój i integrację społeczną.

W doposażaniu Szkoły w urządzenia wspomagające rozwój naszych uczniów pomagają nam ludzie dobrej woli – mówi Lucyna Kaczanowska, nauczyciel ZSS nr 5 w Sopocie. – Od wielu lat współpracujemy m.in. z Państwowym Policealnym Studium Wokalno-Aktorskim im. Danuty Baduszkowej w Gdyni. Dzięki studentom organizujemy co roku koncerty charytatywne, by móc zakupić sprzęt dla naszej szkoły   dodaje.

Stowarzyszenie bierze udział w konkursie ofert ogłoszonym przez gminę Sopot , pozyskuje fundusze min. na realizacje programów:  „Mój przyjaciel pies – dogoterapia”, „Muzyczno -teatralne wędrówki drogą do radości”,  Letni turnus rehabilitacyjny „ Nauka przez zabawę” ,  Półkolonie rehabilitacyjno – wypoczynkowe. Stowarzyszenie organizuje również festyny integracyjne, którym co roku patronuje nowy temat, np. ekologia, zdrowe żywienie, sport oraz warsztaty wielkanocne. Dzięki tym spotkaniom dzieci i młodzież z Sopotu ma okazję spędzić czas na wspólnej zabawie ze swoimi niepełnosprawnymi rówieśnikami.

Dzięki aktywności nauczycieli w ramach Stowarzyszenia ZADBA, ZSS nr 5 w Sopocie zostało doposażone o huśtawkę integracyjną TERMA.

Dla wielu dzieci i młodzieży był to pierwszy raz w życiu, gdy mogły doświadczyć radości wynikającej z zabawy na huśtawce – mówi Lucyna Kaczanowska. –  Było to niesamowite wrażenie, ich śmiech pamiętać będę długo – opowiada.  

Dzieci bardzo szybko nauczyły się obsługiwać urządzenie i korzystały z niego najczęściej razem, tzn. dziecko na wózku wspólnie z dzieckiem chodzącym – informuje Katarzyna Słowik. – Ta możliwość integracji jest dla nas bardzo cenna w huśtawce.

Huśtawka zamontowana jest w sąsiedztwie innych urządzeń wspierających aktywność dzieci na świeżym powietrzu, jest jednak jedynym urządzeniem, które daje możliwość zabawy bez wyjmowania dziecka z wózka inwalidzkiego.
Nauczyciele swoją inicjatywą i determinacją sprowadzili dla dzieci również np. magiczny -interaktywny dywan wyposażony w aplikacje edukacyjne (rodzaj rzutnika zaopatrzonego w czujniki wyświetlającego obrazy na dywanie). W szkole jest też interaktywna tablica zamontowana na podnośniku, aby mogły z niej korzystać również dzieci na wózkach oraz C-eye, czyli urządzenie, które można wykorzystywać do komunikacji poprzez ruchy gałek ocznych dzieci, które nie potrafią komunikować się werbalnie.

hustawka