NAGRANIE Z WEBINARIUM DOT. PROGRAMU DOSTĘPNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA MODUŁ C

Dostępna Przestrzeń Publiczna to program PFRON wspierający m.in. powstawanie dostępnych placów zabaw. Warto przygotować się do kolejnej edycji naboru wniosków już teraz!

 

Celem Programu PFRON jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej, informacji i komunikacji, a także technologii, urządzeń oraz usług powszechnie dostępnych lub powszechnie zapewnianych, na zasadzie równości z innymi osobami. Realizacja celu pozwoli na pełny udział w życiu społecznym, w tym pełnienie określonych ról społecznych.

Moduł C programu dotyczy tworzenia dostępnych placów zabaw. Do składanego wniosku należy załączyć szereg załączników oraz przygotować się do składania wniosku merytorycznie. Jak warto to zrobić i które działania można wykonać już teraz, przed uruchomieniem nowego naboru?

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem z webinarium "Przygotuj się do kolejnej edycji programu PFRON Dostępna Przestrzeń Publiczna, moduł C (place zabaw)", prowadzonym przez przedstawicieli firmy Terma, producenta urządzeń na integracyjne place zabaw:

 

 

Zachęcamy także do zapoznania się z dokumentami z poprzedniej edycji programu:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepna-przestrzen-publiczna/dokumenty-programowe/