Monitoring placu zabaw

Ogólnodostępny plac zabaw łączy się z ryzykiem występowania aktów wandalizmu, śmiecenia oraz użytkowania urządzeń niezgodnie z przeznaczeniem. Koszty usuwania szkód niestety spadają na administratora placu zabaw. Warto zainwestować w instalację monitoringu, który ograniczy problem niszczenia placu zabaw.

 

Problem wandalizmu na placach zabaw to nadal duży problem w miejscach ogólnodostępnych. Chodzi przede wszystkim o niszczenie wyposażenia, urządzeń oraz infrastruktury dodatkowej, a także zaśmiecanie terenu i pozostawianie przedmiotów stanowiących zagrożenie dla dzieci, jak rozbite butelki, kapsle lub inne ostre elementy.

Monitoring to także ważna kwestia w przypadku wypadków, jakie mogą wydarzyć się na placu zabaw. Wielokrotnie dzięki nagraniom można było ocenić rzeczywisty przebieg zdarzeń oraz wyeliminować potencjalne zagrożenia dla użytkowników.

Chcąc złożyć wniosek w ramach programu PFRON Dostępna Przestrzeń Publiczna w module C na dostępny plac zabaw, warto pamiętać o wymogu regulaminu mówiącym o konieczności udostępnienia wyniku projektu możliwie szerokiej grupie użytkowników, co oznacza zmianę charakteru placu zabaw przy np. fundacji, ośrodku lub przedszkolu z zamkniętego na ogólnodostępny. Warto na tym etapie zastanowić się także nad zakupem zestawu do monitoringu, który pozwoli w przyszłości obniżyć koszty ewentualnych napraw wynikających z wandalizmu.

 

Rejestracja wizerunku

Przetwarzanie danych, w tym także monitoring, jest dopuszczalne jedynie w oparciu o przepisy  wskazane w art. 6 RODO (lub art. 9 RODO w przypadku szczególnych kategorii danych osobowych). W przypadku danych osobowych z monitoringu prowadzonego przez podmioty, podstawą przetwarzania danych jest realizacja uzasadnionego interesu administratora, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli najczęściej kwestie dotyczące z niszczeniem mienia lub koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa na danym terenie. Inne przepisy dotyczą natomiast władz publicznych.

Warto spisać w danej placówce klauzulę informacyjną dotyczącą monitoringu wizyjnego oraz udostępnić ją do wglądu albo na tablicy informacyjnej albo na stronie internetowej administratora. Ważne jest, aby osoby podlegające monitoringowi miały świadomość, jakie są zasady rejestracji oraz z kim mogą kontaktować się w kontekście przetwarzania własnych danych osobowych. Klauzula powinna więc obejmować informacje dotyczące zakresu monitoringu, monitorowanego obszaru, dane do administratora danych oraz osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych, a także sposobie rejestracji (nagrywanie ciągłe lub czasowe) oraz czasie przechowywania danych i okolicznościach skłaniających do udostępnienia danych określonym instytucjom. O monitoringu wizyjnym informują także umieszczone na terenie placówki znaki graficzne (piktogramy).

 

Wymagania techniczne

Jaki system monitoringu wybrać najlepiej? Przede wszystkim trzeba dopasować go do posiadanej przestrzeni. Jeżeli monitoringowi ma podlegać plac zabaw przy np. przedszkolu, fundacji czy ośrodku rehabilitacji, nie może on obejmować sąsiadujących budynków należących do osób prywatnych lub innych właścicieli. Zakup powinien obejmować zakup i montaż kamer cyfrowych, rejestratora z dyskiem twardym, monitora oraz odpowiedniego okablowania.

 

Liczba kamer i ich lokalizacja powinny odpowiadać więc rzeczywistym potrzebom terenu. Kamery powinny być o wysokiej rozdzielczości (Full HD) dla klarownego obrazu, który pozwoli na identyfikację osób. Kamery IP oferują zazwyczaj lepszą jakość obrazu niż analogowe kamery CCTV. Kamery musi także cechować odporność na warunki atmosferyczne (deszcz, wiatr, pył, zmienne temperatury), a ich obudowa  solidna, odporna na wandalizm. Warto także sprawdzić, czy kamery posiadają diody IR do nagrywania w niskich warunkach oświetleniowych, tak, aby obraz był czytelny także po zmroku.

Jeżeli chodzi o zapis i przechowywanie danych, kamery mogą nagrywać na karty pamięci, dyski twarde lub w chmurze. Zależnie od tego, czy jest możliwość podłączenia ich do internetu, czy nie, taką opcję należy wybrać. Jeżeli nagrywanie będzie na dysk, lepiej wybrać większą pojemność, aby zachować wystarczająco dużo danych. Kamery wyposażone w detekcję ruchu mogą pomagać w oszczędzaniu miejsca na dysku poprzez nagrywanie tylko wtedy, gdy coś się dzieje.

Ważną kwestią jest także to, czy zestaw kamer jest stosunkowo łatwy do instalacji i konfiguracji. Niektóre systemy oferują technologię plug-and-play i warto szukać takich rozwiązań. Trzeba też sprawdzić, czy oferują możliwość podłączenia z zewnętrznym źródłem internetu (WiFi, LTE) w sytuacji gdy ten dostęp jest i placówka w taki sposób chce pozyskiwać dane.

Wygodną opcją jest także zdalny dostęp przez internet, dzięki czemu uprawnione osoby mogą monitorować obraz na żywo z dowolnego miejsca.

Warto także sprawdzić, czy producent oferuje wsparcie techniczne oraz gwarancję na produkt.