Plac zabaw przy OREW – skąd wziąć fundusze?

W ośrodkach prowadzona jest kompleksowa terapia oraz edukacja podopiecznych. Bardzo często do ośrodka przynależy teren zielony o różnych rozmiarach, który potencjalnie może zostać zagospodarowany jako plac zabaw. Skąd pozyskać fundusze?

 

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawcze to specjalistyczne placówki oświatowe prowadzoną przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualną na terenie całej Polski. Ośrodki te przeznaczone są dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z wieloraką niepełnosprawnością, w wieku od 3 do 25 lat.

W ośrodkach prowadzona jest kompleksowa terapia oraz edukacja podopiecznych. Bardzo często do ośrodka przynależy teren zielony o różnych rozmiarach, który potencjalnie może zostać zagospodarowany jako plac zabaw.

 

Zabawa, rehabilitacja i edukacja

Dzięki takiemu wyposażeniu podopieczni mogą przede wszystkim bawić się, niezależnie od poziomu ich sprawności, a przy okazji korzystać z kinezyterapii, terapii poznawczej oraz zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem urządzeń na plac zabaw. Rehabilitacja na placu zabaw to rehabilitacja „ukryta". Dzieci, które są jej poddawane, są często zmęczone, ponieważ dominuje ona w ich życiu i wiąże się z wysiłkiem. W warunkach placu zabaw można sprytnie połączyć zabawę z usprawnianiem w sposób praktycznie nieodczuwalny dla dziecka, odbierany jako przyjemność i realizacja naturalnej potrzeby dziecka.

Dodatkowo, taka przestrzeń to także miejsce do spędzania wolnego czasu z rodzicami, opiekunami i rodzeństwem. Bardzo ważne jest więc, aby montowane urządzenia nadawały się do wykorzystania także przez osoby pełnosprawne – powinny to być urządzenia integracyjne, rzeczywiście spełniające ten warunek. Warto unikać urządzeń dedykowanych tylko jednej grupie użytkowników. Warto wybrać urządzenia integracyjne tym bardziej, ponieważ są uniwersalne i pozwalają tym samym zaoszczędzić na zakupie dwóch zestawów urządzeń na obu grup użytkowników.

Warto więc zastanowić się nad możliwością adaptacji terenu wokół ośrodka jako inkluzywny plac zabaw, dostosowany do potrzeb wszystkich użytkowników, pełnosprawnych oraz z różnorodną niepełnosprawością.

 

Skąd fundusze?

Zazwyczaj kwestia środków na budowę placu zabaw wyposażonego w nawierzchnie dostosowane do potrzeb osób o różnym poziomie sprawności oraz korzystających z wielu urządzeń wspomagających mobilność to ogromny wydatek, na który w budżecie OREW nie ma środków. Warto więc zwrócić uwagę na możliwości pozyskania zewnętrznego finansowania na budowę nowej infrastruktury.

 

PFRON

Ruszył właśnie nowy program "Dostępna przestrzeń publiczna". 

Budowy dostępnych placów zabaw dotyczy moduł C programu i na jego realizację przeznaczono 40 mln zł w latach 2023-2027. Dofinansowanie wynosi do 80% kosztów kwalifikowalnych. Beneficjent zobowiązany jest wnieść w formie pieniężnej 20% wkładu własnego.

Program realizowany jest na terenie całego kraju, w drodze otwartego konkursu.

Treść programu oraz instrukcja, jak składać wnioski znajduje się pod wskazanym linkiem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepna-przestrzen-publiczna/dokumenty-programowe/tresc-programu/

 

Budżet obywatelski

Jeżeli OREW znajduje się na terenie należącym do Miasta, warto skorzystać z możliwości sfinansowania budowy placu zabaw z puli środków przeznaczonych jako budżet obywatelski. Opieką OREW objęci są mieszkańcy danej miejscowości, więc taki projekt jak najbardziej wpisuje się w tematykę budżetu obywatelskiego, pod warunkiem jego dostępności także dla pozostałych mieszkańców – teren musi być więc ogólnodostępny.

Na stronie internetowej budżetu obywatelskiego danego miasta znajdują się wszelkie instrukcje, regulaminy oraz informacje odnośnie terminów prowadzonych naborów projektów.

Aby złożyć wniosek w aktualnej edycji budżetu obywatelskiego, oprócz pomysłu i opisu koncepcji wraz z oczekiwanym wyposażeniem i przeznaczeniem inicjatywy, należy przedłożyć także listę poparcia projektu – to lista mieszkańców popierająca wniosek – rodziców, opiekunów, terapeutów, nauczycieli. Po spełnieniu wymagań formalnych i rozpatrzeniu przez odpowiednie jednostki, projekt zostanie skierowany do głosowania – to moment, kiedy należy zadbać o jego dobrą promocję, aby jak największa liczba mieszkańców miasta oddała na niego swój głos. Warto promować projekt poprzez plakaty w ośrodku, ulotki, organizację pikników, materiały prasowe oraz media społecznościowe. Im więcej osób postanowi poprzeć projekt, tym większe szanse ma on na wygraną, a tym samym powstanie integracyjnego placu zabaw i stworzenie nowych możliwości dla podopiecznych.

 

Wsparcie Fundacji

Pomocy finansowej na budowę integracyjnych placów zabaw warto też szukać w dużych fundacjach korporacyjnych oraz tych, które podejmują działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Każda z fundacji posiada swoje cele strategiczne, w które powinny wpisywać się dofinansowane projekty, warto więc, aby przy okazji pomysł na integracyjny plac zabaw uwzględniał kwestie ekologii, jak wspieranie bioróżnorodności poprzez wprowadzenie nasadzeń, domki dla owadów, ptaków, poidła, rozwiązania pomagające na zatrzymywanie i gospodarowanie wodą opadową oraz zadaszenia uwzględniające zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej dzięki tzw. dachom zielonym.

 

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

https://fundusze.ngo.pl/318963-wsparcie-fundacji-pgnig-im-ignacego-lukasiewicza.html

 

Fundacja Velux

https://www.velux.pl/o-grupie-velux/fundacje-velux

 

Fundacja Santander

https://fundacja.santander.pl/tu-mieszkam-tu-zmieniam/

 

Fundacja Orlen

https://fundacja.orlen.pl/pl/zlozwniosek/strony/default.aspx

 

Fundacja Tauron

https://fundacja.tauron.pl/jak-uzyskac-pomoc

 

Fundacja KGHM

http://fundacjakghm.pl/dla-instytucji

 

Fundacja Energa

Fundacja Energa dotychczas doposażyła 6 placów zabaw w huśtawkę integracyjną:

https://media.energa.pl/pr/378073/fundacja-energa-przybywa-z-pomoca

 

Fundacja Książąt Lubomirskich

http://fundacjaksiazatlubomirskich.pl/index.php/pl/dzialalnosc/edukacja/plac-zabaw

 

Fundacja Auchan

https://www.auchan.pl/pl/dla-klienta/Fundacja-Auchan

 

Fundacja PZU

https://fundacja.pzu.pl/konkursy-i-dotacje

 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

„WzMOCnij swoje otoczenie”

http://www.wzmocnijotoczenie.pl/

 

Finansowanie społecznościowe

 

Finansowanie społecznościowe, inaczej crowdfunding to stosunkowo nowy, ale bardzo skuteczny sposób pozyskiwania środków na realizację inicjatyw ważnych społecznie, jakimi budowa i doposażanie placów zabaw w urządzenia przeznaczone dla osób pełnosprawnych i z niepełnosprawnością niewątpliwie są. Warto sprawdzić zasady działania poniższych portali, opisać inicjatywę i przejść do  jak najszerszej jej promocji.

Małe gesty mają wielką moc, nawet przy niewielkich wpłatach efekt skali często przesądza o powodzeniu projektu i uzbieraniu pełnej kwoty na realizację pomysłu.

 

Polakpotrafi.pl

Zrzutka.pl

Wspieram.to